Rodinný dům Homing B.38

Rodinný dům Homing B.38 je přízemní bungalov s promyšlenou dispozicí velikosti 3 + kk, určený k realizaci na rovinatém nebo mírně svažitém pozemku, navržený jako energeticky úsporná dřevostavba ze SIP panelů společnosti Europanel.

Orientace domu ke světovým stranám

Dům je vhodné na pozemku umístit tak, aby terasa byla orientována nejlépe k jihu, případně k západu nebo jihovýchodu. Terasa by neměla být orientována k severu nebo východu.

Popis dispozice domu

Jedná se o přízemní bungalov, všechny místnosti jsou tedy ve stejné úrovni a obyvatelé nebudou při jeho užívání zatěžováni překonáváním žádného výškového rozdílu pomocí schodiště.

Základním principem domu je umístění vstupních dveří na opačné straně dispozice, než je terasa. Znamená to, že parkující vozidla ani přicházející návštěvníci, případně třeba listonoš nebudou nijak rušit privátní část domu s terasou, napojenou francouzskými dveřmi přímo na jednu z ložnic i obývací pokoj.

Vstupním prostorem domu, navazujícím na vstupní dveře, je prostorné zádveří s objemnou vestavěnou skříní nalevo od vstupních dveří. Jedny z posuvných dveří skříně budou opatřeny zrcadlem od podlahy k podhledu.

Na vstupní zádveří domu navazuje technická místnost, samostatné WC s umývátkem a zavěšenou WC mísou a chodba jako páteřní komunikace dřevostavby, z níž je možné vstoupit do všech místností bungalovu B.38.

V technické místnosti je dostatek místa pro umístění automatické pračky, zásobníku pro ohřev TUV tepelným čerpadlem, které zajistí ohřev teplé vody pro využití v celém domě s minimem nákladů a centrální jednotku rekuperace, která zajistí do všech místností bungalovu dodávku čerstvého, v zimě vždy předehřátého vzduchu

Do obývacího pokoje, přístupného z chodby bungalovu, je navržena sedací souprava s odkládacím stolkem a možností sledování televize, jídelní stůl pro rodinné stolování a krbová kamna, která mohou zajistit ekonomické vytápění celého domu po většinu topné sezóny. S terasou je obývací pokoj propojen francouzskými dveřmi.

Samotný jídelní stůl je přisazen ke kuchyňské lince tvaru U. Prostor kuchyně navazuje na obývací pokoj a je s ním propojen, ale díky umístění v „zálivu“ obývacího pokoje není jeho přímou součástí.

Dále je z chodby přístupný dětský pokoj s možností umístit patrovou postel a dvě místa u pracovního stolu a také nezbytným úložným nábytkem.

Ložnice rodičů je také přístupná z domovní chodby a má samostatný vstup francouzským oknem na terasu a je v ním dostatek místa pro dvoulůžko, pracovní stůl i úložný nábytek.

Sociální zázemí domu bude tvořit samostatné WC přístupné z domovního zádveří a koupelna, přístupná z domovní chodby, vybavená vanou, umyvadlem a zavěšenou WC mísou.

Účel a plochy jednotlivých místností

 • vstupní zádveří                                                                              4,4 m2
 • technická místnost                                                                       2,5 m2
 • WC                                                                                                     1,6 m2
 • chodba                                                                                             4,6 m2
 • obývací pokoj                                                                               21,0 m2
 • kuchyně                                                                                           6,6 m2
 • ložnice                                                                                           13,8 m2
 • pokoj                                                                                               12,1 m2
 • koupelna                                                                                         5,1 m2
 • terasa                                                                  individuálně dle přání

zastavěná plocha /bez terasy/                                                        88,5 m2

užitná plocha /bez terasy/                                                                 71,7 m2

Technologie

Dům je navržen jako přízemní dřevostavba typu bungalov, založená na betonové základové desce.

Nosné stěny budou realizovány z nosných SIP panelů tloušťky 170 mm – jedná se o obvodové nosné stěny a několik vnitřních stěn, které budou tvořit zavětrování stavby a akusticky oddělí obývací prostor od ložnice (viz www.europanel.cz). Použité SIP panely mají v sobě integrováno 140 mm tepelné izolace, která výrazně přispívá k nízkým provozním nákladům na vytápění tohoto bungalovu.

Zastřešení je uvažováno pomocí příhradových sbíjených nosníků, na jejichž horním líci bude plechová krytina s možností výběru barevného odstínu stavebníkem. Ve stejném odstínu s krytinou střechy budou provedeny okapové žlaby, okapové svody a oplechování venkovních parapetů oken. Uvažovány jsou krytiny a okapy firmy Lindab (viz www.lindabstrechy.cz). Na střešní krytinu bude poskytnuta záruka v délce až 40 let.

Vnější zateplení domu bude provedeno tepelnou izolací tloušťky 200 mm, která bude na vnějším líci opatřena dvojnásobnou stěrkou s integrovanou výztužnou síťkou a fasádní stěrkou v designu a odstínu dle výběru stavebníka.

Další variantou fasády domu je provětrávaná fasáda s dřevěnými svisle montovanými latěmi.

Sokl domu bude na tepelné izolaci opatřen obkladem z cihelných pásků v odstínu a designu opět dle výběru stavebníka, případně ochrannou vrstvou marmolitu.

Okna jsou uvažována plastová s trojskly v odstínu dle přání stavebníka. Vstupní dveře budou plastové v odstínu dle nabídky výrobce a výběru stavebníka s bezpečnostním kováním.

Před francouzská okna je zejména z důvodu stínění uvažována montáž předokenních žaluzií s elektrickým pohonem s pouzdry integrovanými do zateplovacího systému.

Z chodby bungalovu bude možný půdním výlezem výstup do podstřešního prostoru s revizní lávkou pro kontrolu krovu a těsnosti střešní krytiny. Na výlez bude také navazovat odkládací prostor pro uskladnění lehčích předmětů v půdním prostoru, např. sezónních sportovních potřeb.

Na dolní pásnici střešní konstrukce bude zavěšen sádrokartonový podhled s parotěsnou zábranou a 400 mm tepelné izolace.

Všechny příčky v bungalovu budou sádrokartonové. Také obklad SIP panelů na straně interieru bude obložen sádrokartonovými deskami.

Vytápění bungalovu je navrženo jako podlahové elektrické s regulací elektronickým termostatem individuálně v každé místnosti (viz www.fenixgroup.cz/cs/produkty ), doplněné o elektrický topný žebřík v koupelně a krbovými kamny pro spalování dřevních peletek nebo dřeva (podle preference stavebníka) v obývacím pokoji. Místo elektrického podlahového topení lze dům vytápět tepelným čerpadlem vzduch – vzduch, které v letních měsících může sloužit i k chlazení interieru dřevostavby.

Návrh bungalovu předpokládá využití centrální rekuperace české firmy Jablotron LT (viz www.jablotronlt.com) včetně využití ochlazovacího a temperovacího modulu Cool Breeze, nebo firmy Brink (viz www.storc.cz/aplikace/vetranibudovsrekuperaci).

Celková tloušťka obvodové stěny navržené dřevostavby bude 390 mm a bude v ní integrováno celkem 340 mm tepelného izolantu. Pokud by stejné tepelně – technické parametry měla mít obvodová stěna zděné stavby, měla by tloušťku cca 600 mm. Rozdíl v tlouštkách obvodových stěn obou konstrukčních systémů vede k tomu, že při stejné zastavěné ploše domu bude v dřevostavbě realizované ze SIP panelu o cca 9 m2 větší obytná plocha než u zděného domu. Zděný dům i dřevostavba se stejnými tepelně – technickými vlastnostmi lze pořídit za cca stejnou cenu, takže stavebník dřevostavby ze SIP panelů získá 9 m2 obytné plochy zdarma!  

Cena domu

Základní nabídková cena bungalovu B.38, tedy cena domu k dokončení vlastní péčí stavebníka, je včetně DPH 12 % v současné době celkem 2.250.000,- Kč.

V případě, že stavebník zajistí dokončení domu vlastní péčí, bude pouze jeho věcí za kolik jednotlivé materiály a práce pořídí, dočká se však rozsáhlé pomoci a podpory od projektanta i dodavatele hrubé stavby, takže se obtíží s dokončováním nemusí obávat.

Pokud bude dokončování stavby bungalovu realizovat společnost DE FACTO-RIPS, s.r.o., bude na provedení dokončovacích prací stavebníkovi předložen nabídkový položkový rozpočet, sestavený na základě jeho individuálních požadavků na design a provedení kompletačních konstrukcí a prvků.

Stavebník, který zvolí formu dodávky na klíč, získá typovou projektovou dokumentaci bungalovu B.38 ve stupni pro stavební povolení zdarma.

Za zvláštní úhradu bude typová projektová dokumentace dřevostavby doplněna a upravena následovně:

 • osazení na pozemek stavebníka
 • radonový průzkum
 • hydrogeologický průzkum k návrhu likvidace přebytků dešťových vod
 • posudek k odnětí zastavěné plochy ze zemědělského půdního fondu
 • napojení bungalovu na inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, elektro, případně kabelová datová přípojka)
 • řešení dopravního napojení pozemku na komunikaci
 • umístění akumulační nádrže na dešťovou vodu + likvidace přebytků vsakem
 • individuální úpravy dispozice podle požadavků stavebníka
 • individuální úprava sestavy kuchyňské linky

Součástí ceny a tím i dodávky bungalovu B.38 ve stupni k dokončení je zejména:

 • základová deska pro rovinatý pozemek
 • izolace proti radonu a zemní vlhkosti pro střední radonové riziko, aplikace pod svislými nosnými konstrukcemi
 • svislé nosné konstrukce všechny obvodové stěny a vnitřní ztužující stěny
 • nosná konstrukce zastřešení
 • plechová krytina
 • okapové žlaby + provizorní okapové svody
 • okna a vstupní dveře

 

 

Stavební technologie

Vnitřní vybavení

Výstavba a služby

Ceny, úspory a financování

Další domky Homing