Výstavba a služby

Stavba rodinného domu je seriál o mnoha dílech, které by měly mít zkušeného a nejlépe společného režiséra. Co vás během stavby čeká, s čím vám pomůžeme a kdy můžete sami přiložit ruku dílu?

Máte dvě možnosti:
  1. Celou odpovědnost necháte na nás: obstaráme stavební povolení a dům postavíme na klíč.
  2. Do procesu aktivně vstoupíte, některé dodávky si zajistíte sami a ušetříte. Více informací
Otázku nestavíme buď-anebo. Jednotlivé části dodávky stavby rozdělíme podle vašich potřeb, možností a budovatelských ambicí. Nejprve se podívejte, co stavba domu obnáší, a pak se rozhodněte, co necháte na nás a co si zařídíte sami.

Prověření vhodnosti pozemku pro stavbu

Vyloučíme rizika skrytých vad pozemku a komplikací s umístěním stavby.

Koupit pozemek pro stavbu rodinného domku není tak snadné, jak se může zdát. Při prohlídce nezjistíte, zda není ohrožen podmáčením nebo zaplavením, zda nehrozí komplikace s napojením na inženýrské sítě a zda na něm stavět vůbec můžete. Běžný realitní makléř vám na podobné otázky nemusí být schopen odpovědět. Odpověď vyžaduje pátrání, pro které nemá velkou motivaci. Tou je co nejrychlejší prodej.
Dalším dobrým důvodem pro konzultaci nákupu je skutečnost, že domy Homing řady A se zastavěnou plochou do 25 m2 nebývají stavebními úřady považovány za stavby určené k trvalému bydlení. České stavební právo domy této velikosti nezná a v mnoha směrech si s nimi neví rady. Tato skutečnost může skrze sazbu DPH ovlivnit cenu domu, dostupnost úvěru nebo vydání stavebního povolení. Vhodnost pozemku pro stavbu domu vám velmi rádi prověříme. Využíváme zkušeností našich stavařů, projektantů a realitního makléře, který nebude pracovat pro provizi, ale pro vás. Před podpisem kupní smlouvy získáte maximální jistotu, že nevzniknou problémy s umístěním stavby na pozemku ani s jejím financováním.

Pomoc s financováním pozemku a stavby

Najdeme nejvýhodnější mix úvěru a vašich vlastních prostředků.

Koncept Homing přivádí na český trh mimořádně ekonomické stavby dostupné pro širokou veřejnost. Naši partneři vám zdarma navrhnou optimální způsob financování pozemku i stavby domu formou hypotečního nebo spotřebitelského úvěru.

Projektová dokumentace

Typový projekt dřevostavby upravíme podle vašich individuálních požadavků.

Ve spolupráci s architekty jsme navrhli několik typových domů, které umíme přizpůsobit vašim potřebám. Při hledání konečné podoby domu vás zahrneme inspirativními ukázkami a praktickými postřehy. Vaše představy zapracujeme do projektové dokumentace.
Klientské změny se mohou týkat technického vybavení (klimatizace, inteligentní elektroinstalace, externí komín pro krbová kamna) i vzhledu domu (typ a barva fasády, okenních a dveřních rámů, podlahy, obkladů). Možnosti úprav jsou opravdu široké. Žádný z domů Homing nestavíme ve stejné podobě. Projektovou dokumentaci zpracujeme v rozsahu potřebném pro ohlášení stavby, tj. včetně energetického štítku (PENB), statiky, požární zprávy, výsledku radonového průzkumu, osazení na pozemek a napojení na inženýrské sítě (kompletní dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.).

Vyřízení stavebního povolení

Vyběháme všechny souhlasy a povolení.

Obstaráme za vás všechna stanoviska a souhlasy, které vyžaduje stavební zákon. Postaráme se také o řádné ohlášení stavby.
Současná stavební legislativa sice zjednodušila některé úřední postupy, bohužel ne ty, které se týkají stavby rodinných domů. Stavebního povolení dnes můžete dosáhnout sedmi způsoby a pouze znalec místních poměrů dokáže říct, co platí právě pro váš stavební úřad. Není divu, že zapojení profesionála do stavebního řízení bývá pro většinu zákazníků úlevou, ne-li jediným řešením. Při obstarávání povolení stavby od vás budeme požadovat jen minimální součinnost – vystavení plné moci pro jednání s úřady, správci sítí a sousedy (nechcete-li právě této příležitosti využít k navázání sousedských vztahů).

Realizace dřevostavby

Postavíme dům a vybavíme ho dle projektové dokumentace.

Stavba domu probíhá v několika fázích. Každá z nich má předem stanovený objem, druh a kvalitu materiálů, objem a druh prací a přesné náležitosti výstupu zakotvené v projektové dokumentaci. Nabízíme dva způsoby jak vaši stavbu pojmout:

1. Dřevostavba na klíč

Dům postavíme na základě smlouvy o dílo podle schváleného projektu. Technický dozor investora (stavební dozor) si zajistíte sami (zřejmě prostřednictvím odborníka). My jako generální dodavatel stavby dodáme materiál, provedeme jeho zabudování a na své riziko najmeme všechny subdodavatele. Neseme 100% odpovědnost za provedení stavby. Předáme vám kompletně dokončený a vybavený dům připravený ke kolaudaci a užívání (s výjimkou kuchyňské linky, nábytku a svítidel, které nejsou součástí dodávky). To je nabídka pro všechny, kdo chtějí bydlet bez práce a starostí.

2. Dřevostavba k dokončení

I v tomto případě uzavřeme smlouvu o dílo, která přesně definuje, o co se postaráme my a o co vy. Dodáme projektovou dokumentaci, obstaráme stavební povolení a vybudujeme základovou desku a dům přesně v rozsahu, který si sjednáme. Záleží na dohodě a na tom, co je pro vás výhodné. Vždy však zrealizujeme dům s krytinou, okny a dveřmi tak, aby do něj nepršelo a byl uzamykatelný, a tak ho budete mít pod kontrolou. V průběhu vašeho dokončování vám poradíme pokaždé, když to budete potřebovat!

Fáze stavby/obsah dodávky

1Spodní stavbaVýkopy, rozvody instalací pod základovou deskou, vybudování základové desky včetně pasů
2Uzamykatelná hrubá stavbaVýroba stavebnice domu, doprava na místo stavby, montáž, pokládka střešní krytiny, instalace okapových žlabů, montáž oken a vstupních dveří
3Napojení na inženýrské sítěNapojení domu na veřejnou distribuční síť elektrické energie, pitné vody a splaškové kanalizace, příp. jiné řešení při nedostupnosti těchto sítí. Řešení akumulace a likvidace dešťových vod
4Dokončení interiéruZřízení vodoinstalace, plynoinstalace a elektroinstalace, pokládka nášlapných vrstev podlah, obkladů, vybudování schodiště, sádrokartonových konstrukcí dveří a obložkových zárubní, sestavení kuchyňské linky, vybavení koupelny ad. práce v dohodnutém rozsahu a provedení. Po dokončení této fáze bude váš dům připraven k nastěhování.
5Dokončení exteriéruVnější zateplení domu, fasáda, dokončovací práce na fasádě, soklu a střeše
6Úpravy pozemkuTerénní a zahradní úpravy, vybudování chodníků, parkovacích ploch, teras, pergol, vnějších schodišť, opěrných zdí, oplocení s brankou a vjezdovou bránou, stání pro popelnice atd.

Dokončení a předání stavby

Nový dům zkontrolujeme a předáme vám klíče.

Detailně projdeme dům a zkontrolujeme, zda každý detail odpovídá projektové dokumentaci. Předáme vám protokoly o revizích a zkouškách, seznámíme vás s údržbou domu a obsluhou všech jeho systémů. Po dohodě zajistíme i kolaudaci – a pak už vám popřejeme příjemné bydlení.
Tím naše péče o váš dům skončit nemusí. Budete-li chtít, postaráme se o připomínání termínů povinných revizí a údržby, zprostředkujeme vám členství v komunitě uživatelů podobných domů, zajistíme telefonické konzultace související s užíváním domu a další praktické služby, které šetří starosti a předcházejí nepříjemnostem.

Chcete vědět víc? Máte dotazy? Volejte 603 412 718.

Písemný kontakt