Stavební technologie konceptu Homing

Unikátní koncept malých dřevěných domků s vysokým technickým, energetickým a uživatelským standardem. V malém domě máte všechno po ruce. Žádné velké uklízení ani výpravy za odloženou knížkou.

Rychlá stavba, dlouhá životnost

Technologie SIP (structural insulated panels) byla vynalezena na konci 19. století a od té doby se nepřetržitě vyvíjí. V první polovině 20. století se z Evropy rozšířila do USA a stala se jednou z nejrozšířenějších u dřevostaveb na obou březích Atlantiku. Krásné stoleté domy ze SIP panelů v severních Čechách či v sousedním Sasku prokazují kvalitu a životnost dřevostaveb. Konstrukční systém SIP umožňuje vyrábět pro každý dům libovolné díly. Montáž klade minimální nároky na stavební techniku a je velmi rychlá. Dům je na základové desce zastřešen během několika dnů. Protože jde o suchý proces, stavba není závislá na klimatických podmínkách. Stavět můžete kdykoliv v průběhu roku.

Ekologická stavba, minimální provozní náklady

Kompaktní řešení domů Homing a vynikající tepelně-izolační vlastnosti SIP panelů a dalších izolačních materiálů garantují mimořádně nízké provozní náklady. Tepelně technické standardy domu odpovídají legislativním požadavkům platným od 1. 1. 2020 na „dům s téměř nulovou spotřebou energie“. Kvalita materiálů a pozornost věnovaná jejich bezchybné aplikaci přinášejí provozní úspory až 50 % ve srovnání se stejně velkým zděným domem v základním energetickém standardu a až 75% úsporu ve srovnání s běžným panelákovým bytem téže velikosti. Homing je mimořádně ekonomická stavba.

Stručný popis technologie

Založení stavby

Domy Homing zakládáme na betonové základové desce a pasech. Nepoužíváme betonové patky ani zemní vruty; vzduchová mezera pod domem zvyšuje riziko vlhnutí a zhoršuje tepelně-technické parametry stavby.

Základový rám

Základový rám - nákres | Homing.cz Na základové desce spočívá základový rám dřevostavby. Tvoří ho dvojice dřevěných KVH hranolů, které jsou v místě budoucích nosných stěn se základovou deskou pevně spojeny. Před montáží umístíme mezi rám a betonovou desku izolaci proti zemní vlhkosti a radonu. K rámu pak ukotvíme obvodové nosné panely a nosné sloupky.

Obvodový nosný panel

Obvodový nosný panel - nákres | Homing.cz Obvodový nosný panel - model | Homing.cz Nosný obvodový plášť domu tvoří obvodové nosné SIP panely. Skládají se z izolačního jádra tvořeného PIR drtí, nejlepším dostupným izolačním materiálem, a dvou OSB desek na vnitřním a vnějším líci. SIP panel o tloušťce 175 mm má vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla je téměř třikrát nižší, než ukládá česká norma.
Součinitel prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy [W/(m2.K)]
Požadavek ČSN 73 0540-2:2011Dosažená hodnota Homing
0,3000,105

Nosné sloupky

Nosné sloupky - nákres | Homing.cz Dalším nosným a ztužujícím prvkem stavby jsou sloupky. Umisťují se mezi obvodové panely, částečně se do nich zapouštějí a pevně se k nim kotví. V rozích jsou vzájemně provázány. Sloupek se vyrábí z několika dřevěných prvků tak, aby eliminoval vznik tepelného mostu.

Vnitřní nosný panel

Vnitřní nosný panel - nákres | Homing.cz Vnitřní nosný panel má stejnou konstrukci jako panel obvodový, jen o něco menší tloušťku (95 mm). Používáme ho pro vnitřní nosné stěny nebo k příčnému vyztužení domu.

Vnitřní příčky

Pro příčky bez nosné funkce používáme značkové sádrokartonové systémy. Tvoří je ocelová konstrukce s protihlukovou izolací opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm. Celková tloušťka příček je 100 mm.

Věncový rám

Věncový rám spojuje horní části obvodových panelů a nosných sloupků. Funguje jako nadpraží okenních a dveřních otvorů a podklad stropní konstrukce. Tvoří ho dřevěné tyčové prvky sestavené tak, aby zajistily dostatečnou tuhost konstrukce při minimálním oslabení tepelné izolace.

Nosné prvky stropu

Nosné prvky stropu - model | Homing.cz Nosné prvky stropu - nákres | Homing.cz Jako nosné prvky stropu používáme dřevěné lepené “I” nosníky, KVH hranoly nebo atypicky vyrobené prvky s nízkou hmotností a vysokou statickou únosností. Volíme je podle toho, zda budou přiznané, nebo zakryty podhledem. U domů typu A jsou nosné prvky stropu na horním líci zaklopeny palubkami z masivního dřeva, které vytvoří nášlapnou vrstvu podlahy v prvním patře. U domů typu B jsou zaklopeny dvěma vrstvami OSB desek coby podkladem finální podlahy prvního patra.

Krov a jeho zateplení

Krov a jeho zateplení - nákres | Homing.cz Krov a jeho zateplení - foto | Homing.cz Pro konstrukci krovu používáme buď klasickou tesařsky vázanou konstrukci, zateplenou mezi krokvemi minerální vatou a nadkrokevní izolací, nebo SIP panely kladené kolmo na hřeben střechy, opřené o vrcholovou vaznici a pozednici, příp. kladené rovnoběžně s hřebenem střechy, kdy jsou neseny krokvemi vzdálenými až 3000 mm.

Střecha

Domy Homing mohou mít šikmou i plochou střechu. Krytinou šikmých střech může být falcovaný plech, skládaná vláknocementová krytina nebo betonová krytina (pouze pro domy řady B). Používáme osvědčené materiály předních výrobců. Barevnost si vyberete ze vzorníku v průběhu projektové přípravy. Pro ploché střechy používáme fóliovou svařovanou izolaci s kačírkovým násypem. Střecha je pochozí a můžete ji využívat např. k diskrétnímu slunění.

Zateplení a vzhled fasády

Také fasádu nabízíme v několika konstrukčních a designových variantách. Můžete si zvolit kontaktní zateplení obvodových stěn izolačními deskami PIR nebo EPS, fasádní stěrku s perlinkou a probarveným fasádním nátěrem nebo stěrkovou hmotou. K dispozici je i provětrávaná fasáda s tepelnou izolací z minerální vaty, izolací proti vlhkosti, vzduchovou odvětrávanou mezerou a finální pohledovou vrstvou z vodorovně nebo svisle kladených palubek či latí z různých dřevin, z velkoplošných desek nebo plechových kazet. Fasádu můžete doplnit nosiči pro popínavou zeleň.

Sokl a okapový chodník

Sokl chrání dům před nepřízní počasí a je vždy zateplen. Nabízíme tři typy povrchové úpravy soklu. Marmolit je standardní pohledový materiál, který se hodí výhradně pro fasády s kontaktním zateplovacím systémem a nátěrem nebo stěrkou, nikoliv k provětrávaným fasádám. Obklad keramickými nebo betonovými režnými pásky imituje cihlu, je velmi odolný a pohledově atraktivní. Je vhodný pro všechny druhy fasád. Ještě atraktivnější a odolnější je obklad keramickými nebo betonovými režnými cihlami, který ovšem nelze použít u fasád s kontaktním zateplovacím systémem a nátěrem/stěrkou. Okapový chodník s obvyklou šířkou 50 cm tvoří valouny ohraničené skrytým obrubníkem. Chodník doporučujeme doplnit odvodňovacím žlábkem s mřížkou, který zvyšuje ochranu domu před přívalovými srážkami.

Klempířské prvky

Pro okapové žlaby a svody, oplechování parapetů a střechy používáme plechy předních evropských výrobců. Okapové žlaby a svody mohou být oblého i hranatého profilu. Všechny prvky barevně ladí s odstínem střechy a fasády.

Fotovoltaika

Každý dům Homing je připraven pro montáž fotovoltaického systému. Protože se nabídka dodavatelů, podmínky státní podpory i možnosti ukládání přebytků energie velmi rychle mění, konkrétní systém a vhodný dotační program vám navrhneme podle situace aktuální v době zpracování projektu. Vzhledem k nástupu virtuálních forem ukládání přebytků energie nemají domy Homing prostor pro vlastní akumulátory.

Chcete vědět víc? Máte dotazy? Volejte 603 412 718.

Písemný kontakt