Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost DE FACTO-RIPS, s.r.o., se sídlem Za zámečkem 745/17, 158 00
Praha 58, IČO: 25668994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou
značkou C 59678 („my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

Kontaktní e-mail: petr.picmaus@de-facto.cz

Protože nám na ochraně vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o
zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je
budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud
jste naším zákazníkem, obchodním partnerem nebo uživatelem webových stránek www.homing.cz (dále jen „Webové stránky“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání
našich služeb a zboží.

Jedná se o tyto vaše údaje:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • název zaměstnavatele
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • rodné číslo, místo narození, občanství, pohlaví, údaje uvedené na dokladu totožnosti (pouze v
  případě identifikace klienta dle AML)
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete
 • vaše hodnocení našich služeb
 • fotografie z našich akcí

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu zboží a služeb, který jste si od nás objednali, naší
komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi. Ukládáme i naši
komunikaci a informace, které jste nám dali před uzavřením smlouvy, a to pro případ, že spolu
smlouvu uzavřeme – v rámci předsmluvního jednání.

Používáme cookies a rozesíláme newslettery

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v části
těchto informací, která se cookies věnuje.

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud
to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru nebo zasláním e-mailu na xxx@xxx.cz. Umožňuje nám
to náš oprávněný zájem.

Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním
základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy a řešení vaší objednávky

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží a služby, které jste
si u nás zakoupili nebo objednali, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech
objednávky i smlouvy.

Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme
nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo
obhajobě našich
právních nároků.

Je to naše povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme
povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

Váš souhlas

V některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo
kdykoliv odvolat, a to e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich
osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše
osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud
souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje
poskytnout. Například pokud máte zájem o objednání našeho zboží a služeb, vaše osobní údaje
potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, nebo abychom vás mohli během naší spolupráce
kontaktovat. Bez toho to
bohužel nepůjde.

V případě, že si nepřejete dostávat naše newslettery, můžete tak učinit i proklikem v daném
obchodním sdělení.

Jak dlouho budeme vaše
osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání
naší spolupráce do doby dodání zboží a poskytnutí služeb, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy,
reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují
účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší
spolupráce.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v
přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující
logiky:

 • po dobu trvání smlouvy mezi námi
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo
  obhajobě právních nároků (až 4 roky)
 • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky)
 • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let)

Jak je to s cookies?

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí
prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z
vašich návštěv na Webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, analytické
cookies a marketingové cookies.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu Webových stránek. Pro použití těchto cookies
není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby Webové stránky běžely v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této
kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na
Webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Marketingové cookies umožňující např. remarketing na Webových stránkách rovněž používáme. Díky tomu
vám můžeme nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.

Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:

 • cookies
 • IP adresa Vašeho počítače

Jaké cookies využíváme?

Cookies Proč je využíváme? Doba uchování
_ga

_gid
_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor,
díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky
týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.
2 roky

24 hodin
NID Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše
nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik
výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete
mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.
1 rok
APNUID Slouží pro webovou analytiku. Půl roku
sid Ukládá ID vracejícího se uživatele. 1 měsíc
__insp_sid Používaná pro reklamní účely. (Trackovací, A/B testovací nástroj
https://www.inspectlet.com)
1 rok
c Rozpoznává vracející se uživatele.
pll_language Ukládá jazykové preference uživatele. 1 rok
__insp_slim Technické použití. 1 rok
__insp_pad Používaná pro reklamní účely. (Trackovací, A/B testovací nástroj
https://www.inspectlet.com)
1 rok
__insp_targlpt Technické použití. 1 rok
_gcl_au Slouží pro konverzi prodejů. 1 rok
__tawkuuid Cookie si pamatuje uživatele našich webových stránek, takže je možné navázat v
konverzaci a poskytnout lepší služby.
6 měsíců
CONSENT Ukládá souhlasy s použitím cookies. 18 let
leady_session_id Používaná pro reklamní účely. (Identifikace firemních klientů nástrojem
https://leady.cz/)
Při zavření prohlížeče
IDE Používá se pro zobrazování relevantní reklamy. 1,5 roku
TawkConnectionTime Technické použití (Chatovací okno https://www.tawk.to/) Při zavření prohlížeče
OTZ Využívaná pro Google Analytics 1 rok
1P_JAR Shromažďuje statistiky na našich webových stránkách a ukládá konverzi. 1 rok
__insp_uid Technické použití Neomezená
__insp_nv Technické použití 1 rok
KADUSERCOOKIE Identifikace zařízení – cílenější reklamy 6 měsíců
ANID Používaná pro reklamní účely. 2 roky
__insp_targlpu Technické použití. 1 rok
__insp_wid Technické použití. 1 rok

Co nás k používání cookies opravňuje?

I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za
zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu
a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.

Jaká vám v souvislost s cookies náleží práva?

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci
sbírat údaje o vašem chování na Webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho
internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu
vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu. My
pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat prostřednictvím vašeho
prohlížeče.

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich
zpracování, nemusí se vám Webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám a subjektům – zpracovatelům či správcům
osobních údajů.

Tito nám pomáhají vyhodnocovat naše reklamní kampaně:

 • Google Inc., California, USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Imper.cz, Praha, ČR
 • Microsoft koncern
 • Služba Inspectlet, Santa Clara, USA
 • Služba Tawk.to, Las Vegas, USA

Také nám s chodem společnosti pomáhají tyto osoby, které také mohou mít přístup k Vašim údajům:

 • Účetní, Ič: XXX XXXX XXX, adresa
 • Asistentka, Ič: XXX XXXX XXX, adresa
 • Správce IT, Ič: XXX XXXX XXX, adresa
 • Marketingový specialista nebo agentura?
 • Správce Newsletteru
 • Správce PPC
 • Grafik
 • Analytik
 • PPCčkař
 • Kodér
 • Další….

K Vašim údajům mohou mít přístup i další osoby, které s námi spolupracují, připravují nabídky a
domlouvají s Vámi podmínky smlouvy, s těmi máme rovněž uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů,
aby byla vaše data v bezpečí.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud
nás o to požádají.