Rodinný dům Homing B.30

Rodinný dům Homing B.30 je plošně i provozními náklady extrémně úsporný rodinný dům s tepelnou ztrátou 1,8 kW, navržený pro potřeby 2 – 4 členné rodiny.

Tento dům lze realizovat na rovinatém i sklonitém pozemku a byl navržen jako patrová dřevostavba ze SIP panelů s masivním zateplením a provětrávanou fasádou se svislým obkladem z modřínových prken na vnějším líci.

Při návrhu rodinného domu B.30 byl kladen zvlášť velký důraz na logické dispoziční uspořádání, rozdělení dispozice na denní část v přízemí a odpočinkovou v patře, na dostatečnou kapacitu úložných prostor, funkční technickou místnost, umožňující umístit všechny domovní technologie včetně automatické pračky a sušičky, a navíc v ní i provádět domácí práce jako je např. žehlení, na 100 % využití celého obestavěného prostoru domu a v neposlední řadě i využití všech smysluplných domovních technologií a maximální možnou provozní efektivitu domu.

Popis dispozice domu

Rodinný dům B.30 je patrový dům s vnitřním schodištěm a dvěma terasami s bezbariérovým přístupem – v 1. i 2. NP.

Na vstupní dveře do domu navazuje zádveří s možností operativního odložení oděvů.

Ze zádveří je přístupná koupelna, vybavená zavěšenou WC mísou, umyvadlem a sprchou. Dále je ze zádveří vstup na schodiště vedoucí do 2. NP a také do obývacího pokoje.

Součástí obývacího pokoje, s terasou propojeného dvoukřídlými francouzskými dveřmi, jsou moderní krbová kamna s prosklenými dvířky. Obývací pokoj je přímo propojen s jídelním koutem a bohatě plošně navrženou kuchyní, z které je také navržen výstup francouzskými dveřmi na hlavní terasu domu. Stolování na terase tak nebude žádným problémem!

Pod schodištěm do 2. NP je úložný prostor, přístupný dveřmi z obývacího pokoje.

Z kuchyně je přístupná technická místnost, určená k umístění centrální rekuperační jednotky, tepelného čerpadla vzduch – voda pro ohřev teplé vody určené ke spotřebě v domácnosti, bateriového úložiště a měniče doplňující fotovoltaiku umístěnou na střeše, automatické pračky a sušičky. Je zde i dostatek místa k umístění kapacitního úložného nábytku i provádění vybraných domácích prací.

Na schodiště v 2. NP navazuje centrální chodba, v které je umístěna čajová kuchyně.

Z chodby je potom přístupná koupelna, vybavená vanou, umyvadlem a zavěšenou WC mísou.

Dále na chodbu navazuje ložnice s možností posezení a kapacitní úložnou vestavěnou skříní, jejíž velikost plně nahradí šatnu. Z ložnice je přímý přístup na terasu, umístěnou v úrovni 2. NP.

Z chodby 2. NP je přístupný i pokoj, který může mít využití jako pokoj dětí, pokoj hostů nebo jako domácí pracovna.

Nad pokojem, ložnicí i schodišťovým prostorem jsou navrženy galerie, z nichž ta nad pokojem umožňuje umístění matrací na spaní. Účelem využití dalších dvou galerií je ukládání např. sezónního oblečení, sportovních potřeb apod. Galerie nad pokojem i ložnicí jsou opatřeny střešním oknem s elektrickým pokojem – obě tato okna umožní větrání obou místností i celého domu komínovým efektem a budou tak dobrým příspěvkem proti přehřívání domu v letních měsících.

Účel a plochy jednotlivých místností:

první nadzemní podlaží

 • vstupní zádveří                                3,4 m2
 • obývací pokoj                                 15,3 m2
 • kuchyně s jídelnou                         2,6 m2
 • koupelna                                           6,7 m2
 • úložný prostor pod schody           1,8 m2
 • technická místnost                        5,3 m2

druhé nadzemní podlaží

 • schodiště                                          3,2 m2
 • chodba s čajovou kuchyní           4,5 m2
 • ložnice                                             14,6 m2
 • šatna                                                16,2 m2
 • pokoj                                                13,1 m2
 • koupelna                                           6,1 m2

galerie nad 2. NP

 • nad pokojem                                    6,3 m2
 • nad schodištěm                              4,0 m2
 • nad ložnicí                                        6,5 m2

 • zastavěná plocha /bez teras/      59,2 m2
 • užitná plocha /bez teras/           100,8 m2

 Technologie

Nosné stěny typového domu B.30 budou realizovány z nosných SIP panelů tloušťky 170 mm – jedná se o obvodové nosné stěny a několik vnitřních stěn, které budou tvořit zavětrování stavby (viz www.europanel.cz).

Použité SIP panely mají v sobě integrováno 140 mm tepelné izolace, která výrazně přispívá k nízkým provozním nákladům na vytápění tohoto patrového domu.

Fasáda domu bude na vnějším povrchu obvodových stěn domu dodatečně zateplena deskami PIR tloušťky 200 mm. Pohledovou vrstvu fasády bude tvořit svislé laťování z modřínových prken bez povrchové úpravy, provětrávaná mezera za nimi zajistí oddělení zateplovacího systému stavby od nepřízně počasí v zimních měsících i dům odcloní od přehřívání vlivem dopadajících slunečních paprsků v létě.

Okna budou plastová s trojskly. Ta, která budou na jižní straně domu, budou vybavena venkovními žaluziemi s elektrickým pohonem, které interiér domu ochrání v letních měsících před přehříváním.

Zastřešení šikmé střechy je uvažováno pomocí SIP panelů tloušťky 270 mm s další dodatečnou izolací. Krytinu střechy bude tvořit plechová falcovaná krytina s možností výběru barevného odstínu stavebníkem. Ve stejném odstínu s krytinou střechy budou provedeny okapové žlaby, okapové svody a oplechování venkovních parapetů oken. Uvažovány jsou krytiny a okapy firmy Lindab (viz www.lindabstrechy.cz). Na střešní krytinu bude poskytnuta záruka v délce až 40 let.

Pro vytápění navrženého domu není uvažováno využití plynu a ústředního topení. V koupelnách bude využito elektrické podlahové vytápění, doplněné praktickými elektrickými topnými žebříky – vše od osvědčené tuzemské firmy Fenix Group                                  (viz www.fenixgroup.cz/cs/produkty). V obývacím pokoji budou krbová kamna určená ke spalování dřevní hmoty nebo peletek, která zajistí tepelný komfort i v případě třeskutých mrazů, nemluvě o příjemném pohledu do plápolajícího ohně, který poskytne obyvatelům domu.

Koncepce domu předpokládá využití osvědčené centrální rekuperace české firmy Jablotron LT (viz www.jablotronlt.com) včetně využití ochlazovacího a temperovacího modulu Cool Breeze, který zajistí požadovanou teplotu v interieru domu v létě i v zimě.

Elektřina z fotovoltaických panelů bude akumulována v kapacitním bateriovém úložišti, které bude umístěno v technické místnosti v 1. NP domu. Řídící software bude zajišťovat, že odběr elektřiny potřebné k provozu domu bude primárně realizován z baterie, která bude dobíjena ze sítě v době nízkých tarifů s využitím spotových nízkých až nulových cen.

Energetická úspornost – nízké provozní náklady

Tepelné ztráty domu B.30 činí pouhých 1,8 kW, což je zárukou extrémně nízkých provozních nákladů.

Dotace z programu NZÚ

Tento dům je cíleně navržen tak, aby jeho stavebník byl příjemcem nejvyšších možných podpor z programů NZÚ a jejich celková výše se bude blížit až 1.000.000 Kč. Vyšší náklady, investované do energetických opatření, tak budou z velké části kryty dotacemi. Nízké provozní náklady domu zůstanou benefitem vlastníka tohoto domu.

Veškeré dokumenty k podání žádosti o dotaci jsou k dispozici jako součást projektové dokumentace.

Cena domu

Základní nabídková cena rodinného domu B.30, tedy cena domu k dokončení vlastní péčí stavebníka, je včetně DPH 15 % v současné době celkem 3.090.000,- Kč.

V případě, že stavebník zajistí dokončení domu vlastní péčí, bude pouze jeho věcí za kolik jednotlivé materiály a práce pořídí, dočká se však rozsáhlé pomoci a podpory od projektanta i dodavatele hrubé stavby, takže se obtíží s dokončováním nemusí obávat.

Pokud bude dokončování stavby bungalovu realizovat společnost DE FACTO-RIPS, s.r.o., bude na provedení dokončovacích prací stavebníkovi předložen nabídkový položkový rozpočet, sestavený na základě jeho individuálních požadavků na design a provedení kompletačních konstrukcí a prvků.

Stavebník, který zvolí formu dodávky na klíč, získá typovou projektovou dokumentaci domu B.30 ve stupni pro stavební povolení zdarma. Za zvláštní úhradu bude typová projektová dokumentace dřevostavby doplněna a upravena následovně:

 • osazení na pozemek stavebníka
 • radonový průzkum
 • hydrogeologický průzkum k návrhu likvidace přebytků dešťových vod
 • posudek k odnětí zastavěné plochy ze zemědělského půdního fondu
 • napojení domu na inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, elektro, případně kabelová datová přípojka)
 • řešení dopravního napojení pozemku na komunikaci
 • umístění akumulační nádrže na dešťovou vodu + likvidace přebytků vsakem
 • individuální úpravy dispozice podle požadavků stavebníka
 • individuální úprava sestavy kuchyňské linky

Součástí ceny a tím i dodávky rodinného domu B.30 ve stupni k dokončení je zejména:

 • základová deska pro rovinatý pozemek
 • izolace proti radonu a zemní vlhkosti  pro střední radonové riziko, aplikace pod svislými nosnými konstrukcemi
 • svislé nosné konstrukce  všechny obvodové stěny a vnitřní ztužující stěny
 • nosná konstrukce zastřešení
 • plechová krytina
 • okapové žlaby + provizorní okapové svody
 • okna a vstupní dveře

Stavební technologie

Vnitřní vybavení

Výstavba a služby

Ceny, úspory a financování

Další domky Homing