Vytápění dřevostaveb – které je vhodné a které jen slepou uličkou?

10. 2. 2024

Při projektování dřevostaveb se zákazníky a budoucími investory vždy hned zpočátku narazíme na problematiku topení, topného systému a topného média.

Homing.cz Blog

Marketing versus realita

Hned od začátku narážíme na stejný problém, jako narážíme od počátku naší praxe, kdy projektujeme a realizujeme rodinné domy. Zákazníci jsou zahlceni přívalem reklam a článků o dané problematice a ty berou za relevantní. Neuvědomují si přitom, že se jedná o reklamní PR texty, nikoli šíře a v souvislostech pojatou zkušenost. Jak známo, každý obchodník chválí své zboží a v PR článcích to není jinak.

Pojďme se na problém podívat trochu z odstupu a s využitím našich bohatých zkušeností. A vědomosti nečerpejme z marketingových článků výrobců a prodejců, ale z údajů ověřených praxí a s využitím selského rozumu.

Zateplovat nebo nezateplovat?

Věřím, že dnes se už málokdo nechá ošálit reklamou některých výrobců cihelných zdících systémů, že jejich zdivo není třeba izolovat. Ano, není – jejich zbytečně tlusté stěny zbytečně ubírají světlo a jejich zdivo vykazuje tepelně – technické vlastnosti na dolní přípustné hranici, aby projekt a tím i stavba prošly stavebním řízením. Každému ale doporučuji, aby měl větší ambice a nespokojil se s málem, které tito výrobci nabízejí – chtějí prodat své cihly, proto nabízejí tlustou stěnu.

Nutné je také vzít v úvahu fakt, že dům z cihel má při stejné velikosti základové desky cca o 10 % menší užitnou plochu než dřevostavba – je to právě díky silným zděným stěnám, které navíc ani při své tloušťce nikdy neizolují tolik, jako stěna menší tloušťky u dřevostavby. Navíc je zcela zřejmé, že náklady na dopravu materiálu pro silné stěny budou mnohem vyšší než náklady na dopravu materiálu subtilní dřevostavby atd.

Také je třeba vzít v úvahu, že izolační schopnosti, deklarované výrobci cihel, jsou platné pouze v laboratoři na ideálně postaveném zkušebním vzorku stěny, kde není žádný spěch, důležité je pouze perfektní provedení. V reálném životě je zděná stěna postavena nikoli ideálně a nikoli bez tepelných mostů, kterými jsou například překlady nad okny, věnec v rovině stropu a pod pozednicí krovu apod. A tepelné mosty, ty přinášejí zejména u domů bez dodatečného zateplení obvodových stěn nepřiměřené úniky drahého tepla a zejména plísně.

Když už se někdo rozhodne stavět dům z cihelných bloků, doporučuji mu koupit si materiál na stěnu 250 nebo 300 mm tlustou, která bude plnit nosnou funkci a tu potom důsledně zateplit izolantem – při stejné tloušťce stěny tento stavebník může získat stavbu bez tepelných mostů a s takovými tepelně technickými vlastnostmi, že mu náklady na vytápění domu neutrhne při úhradě kapsu…

Za vhodnější považuji systém dřevostaveb – při podstatně menší tloušťce stěny mají dřevostavby podstatně lepší tepelně technické vlastnosti a tím i podstatně nižší provozní náklady oproti zděným domům bez zateplení. Je to zcela zřejmé při prosté úvaze – v cihelné stěně z cihel tloušťky 500 mm izolují pouze vzduchové mezery, hustý rastr pálených žeber, který zaručuje únosnost zdiva, je tepelným mostem. Stěna „naší“ dřevostavby ze SIP panelů bude mít tloušťku 370 mm a její součástí bude 340 mm izolantu bez tepelných mostů. Je to proto, že nosný SIP panel tloušťky 170 mm je sestaven z OSB desky tl. 15 mm, polystyrenu 140 mm a opět OSB desky tl. 15 mm. Na vnějším líci potom aplikujeme další dodatečnou tepelnou izolaci tloušťky 200 mm. K posouzení funkčních vlastností obou stěn opravdu stačí obyčejný selský rozum… Takže ve výsledku má dřevostavba ze SIP panelů nejen lepší izolační vlastnosti než stavba zděná, ale navíc poskytuje při cca stejné ceně díky menší tloušťce více prostoru v domě.

Kdo se nechal napálit a postavil „výhodně“ dům z cihelných bloků bez zateplení, udělal radost výrobci cihel, ale sobě přivodil těžký bolehlav…

Ale pojďme dál – obdobným šlágrem, jako byly stěny z cihelných bloků bez zateplení, jsou dnes tepelná čerpadla a k nim podlahové teplovodní topení. Je to systém, který je většinou hodně dobrý pro prodejce a obchodníky, méně už pro uživatele.

Výhody a nevýhody jednotlivých topných systémů z hlediska peněz

Než se pustíme do výpočtu ekonomické návratnosti systému popsaného v předchozím odstavci, povězme si několik málo základních informací o tepelných čerpadlech: původně byla tato zařízení využívána k vytápění lodí v severských oblastech a budov, které nelze z nejrůznějších důvodů zateplit. Postupně došlo k zmenšování tepelných čerpadel a snižování jejich výkonů, ale zde je nutné si říct, že zdaleka neplatí přímá úměra mezi výkonem a cenou. Nedá se v žádném případě tvrdit, že tepelné čerpadlo s polovičním výkonem bude stát polovinu korun. To v žádném případě! A protože nyní běžně realizujeme rodinné domy s tepelnou ztrátou max. 5 kW, můžeme směle prohlásit, že pro tyto domy je tepelné čerpadlo úplným nesmyslem, protože jeho cena bude stejně vysoká jako cena tepelného čerpadla s několikanásobným výkonem. A tím logicky klesá jeho ekonomický přínos a teplo je do domu s tepelnou ztrátou 5 kW lacinější dodat jinak.

Je to proto, že cena dodaného tepla bude i při výhodném topném faktoru vzhledem k ceně tepelného čerpadla a době jeho životnosti extrémně vysoká.

Zde nacházejí prostor různí chytráci, kteří přicházejí s dodávkou tepelných čerpadel, která reálně stojí polovinu, než je běžná cena. Každý chytrý člověk ví, že pokud je něco extrémně levné, není to proto, že výrobce a obchodník je slušný a smíří se s menším výdělkem. Naopak – bývá to proto, že zákazníkovi je zpravidla dodáno tepelné čerpadlo vyrobené ke zcela jiným účelům, než je vytápění rodinného domu a často jeho životnost je pouze několik sezón. Dobře si vzpomínám na v tuzemsku hojně propagovaná čínská tepelná čerpadla. Byla úžasně levná, ale zákazníkům nikdo neřekl, že jsou určena k vytápění bazénů a jejich reálná životnost stěží přesáhne záruční dobu…

Každý budoucí stavebník rodinného domu má hluboko v duši zasutou představu, že topit elektřinou je nejdražší, topit uhlím nejlevnější a plyn je rozumná alternativa, tepelné čerpadlo potom terno. Málokdo si uvědomí, že o nákladech na vytápění rozhodne víc faktorů, než je pouze cena topného média. Jsou to (včetně zmíněné ceny topného média) zejména tyto:

 • cena topného média
 • pořizovací náklady topného systému
 • životnost topného systému
 • jednoduchost regulace topného systému
 • plošné nároky na instalaci topného systému v domě
 • dále potom kritéria finančně neocenitelná, jako je jednoduchost obsluhy, hluk, prašnost apod.

Dřevo a peletky

Nejlevnějším médiem pro vytápění domu (pokud vynecháme uhlí) je bezpochyby dřevo. A stejně tak bez jakýchkoliv pochybností nejdražším médiem je přímotopná elektřina. Ale pojďme se na to podívat z většího odstupu.

Ne každý chce štípat dřevo a nosit ho ke krbovým kamnům s výměníkem, na který je napojeno podlahové topení a ohřev TUV v domě. Dobrou alternativou mohou být peletkové kotle nebo krbová kamna, která fungují zcela automaticky a přikládá se do nich cca 1 x denně. Není s tím nepořádek, protože peletky nasypete do zásobníku a tím je vše vyřešeno a hotovo.

Palivové dřevo každý zná, ale peletky? O co jde? Dřevěné pelety jsou ekologické palivo vyráběné z čistého dřeva bez příměsí. Jsou to malé válečky lisované z dřevěné piliny, které umožňují komfortní, automatické vytápění. Dřevěné pelety mají standardizovanou velikost, a tak si automatický kotel může sám přikládat přímo ze zásobníku a vy se nemusíte o nic starat. Přitom mají pelety všechny výhody vytápění dřevem, ale díky lisování ještě lepší energetické vlastnosti. Jsou to malé válcovité tyčinky lisované z odpadní suroviny, která vzniká na pilách při zpracování dřeva (hlavně z piliny, ale taky z hoblin a prachu). Většinou mají pelety průměr 6 – 8 mm a délku 20 až 30 mm.

Peletky vám může přivézt cisterna a přečerpat je do vašeho skladu, nebo je koupíte po 15 kg v igelitových pytlích.

Kotel na spalování peletek vypadá jako běžný kotel na uhlí a peletky si ze skladu umí sám doplňovat. Krbová kamna pro spalování peletek vypadají jako běžná krbová kamna, jen navíc obsahují integrovaný zásobník pro cca 1 denní zásobu paliva.

Pro zájemce o problematiku topení dřevem a peletkami vám doporučuji web https://ceska-peleta.cz/

peletky jsou moderní a ekologické topivo

peletky

 

krbová kamna pro spalování peletek vypadají stejně jako běžná krbová kamna

 

Teplovodní podlahové topení – problém pasivních domů

Problémem je teplovodní podlahové topení. Topné trubky jsou zality v poměrně masivní vrstvě anhydritu nebo v betonovém potěru, a to snižuje rychlost reakce regulace topení. Dnešní domy mají poměrně velká okna zasklená trojskly a těmito okny do domu přichází z exterieru od slunečního záření značné množství tepla. Je to patrné zvláště v přechodném období, na začátku topné sezóny a na jejím konci, kdy přicházející mrak slunko zastíní a za chvíli zase slunko svítí. Dochází k tomu, že dům se přehřívá a je nutné využít stínění venkovními žaluziemi, ale kdo je má rád? Kdo nechce, aby do domu svítilo slunko? V betonu kolem trubek teplovodního topení je naakumulováno značné množství tepla a další přichází oknem – termostat vypne vytápění, ale to se díky naakumulovanému teplu projeví až za několik hodin. Navíc přestane topit celý dům, tedy i místnosti, které tepelné zisky od slunce nemají – je to proto, že topení v celém domě je řízeno teplotou v jedné vybrané místnosti, zpravidla obývacího pokoje. Obyvatel domu nemůže než zareagovat otevřením okna a vypustí tak teplo bez užitku z domu. Ke stejnému efektu dochází, když paní nebo pán domu rádi vaří a často používají kuchyňský sporák, při zatopení v krbu nebo krbových kamnech, pokud je zdrojem tepla tepelné čerpadlo apod.

Pokud má dům levný zdroj tepla, je to ztráta, ale není zničující. Pokud topí majitel domu dřevem nebo peletkami, je to kvůli ceně topného média a systému jiná finanční ztráta, než když topí sice efektivním tepelným čerpadlem s nízkou deklarovanou spotřebou energie, ale cena topného systému (tepelné čerpadlo + podlahové topení) je opravdu vysoká. K čemu je mu nízká cena tepla z tepelného čerpadla, když teplo vypouští oknem ven?

Problém tepelných čerpadel vzduch – voda v pasivních domech

Velkým problémem tepelných čerpadel je jejich závislost na teplotě vnějšího vzduchu (pokud se nejedná o TČ se zemním výměníkem, ale to je investičně natolik nákladné, že tuto variantu pro zjednodušení opomíjím), takže s poklesem vnější teploty klesá efektivita tepelného čerpadla až k nule a při dosažení kritické venkovní teploty se tepelné čerpadlo mění v klasický elektrokotel.

A věřte mi, že tepelné čerpadlo proměněné díky nízké venkovní teplotě v prostý elektrokotel spolu s neregulovatelným podlahovým topením, to je skutečné finanční peklo – jak v pořizovacích nákladech, tak i nákladech provozních, ale i životnosti.

Vytápění pasivních domů elektrickými systémy

Asi nikdo nechce dnes platit topení přímotopy. Každý však chce žít v pohodlí, kdy topení zapne a topí, vypne a netopí ani neplatí za odběr topného média. Elektřina je z hlediska regulace nejefektivnější médium, o tom není pochyb. Problémem je cena elektřiny. S její cenou za vytápění domu se dá z důvodu snížení celkových nákladů na topení pracovat několika cestami:

 • snížit spotřebu elektřiny na minimum lze tím, že dům opravdu dobře zateplíme, zabudujeme do něj kvalitní okna s trojskly a při projektování i realizaci domu budeme dbát, abychom nepřipustili tepelné mosty
 • další cestou je použití dobře regulovatelného topného systému s provozem blížícím se stavu „zapnuto – topím – platím“, „vypnuto – netopím – neplatím“
 • když už topíme elektřinou (nejdražším médiem), držme se zásady, že o to levnější musí být technologie vytápění, delší její životnost a nižší náklady na údržbu

Hlavní zásady pro dobrý návrh rodinného domu

Když se nad výše uvedeným důkladně zamyslíte a vezmete vše v úvahu, vyjdou vám jako ideální kombinace pro váš budoucí rodinný dům následující:

 • ANO kompaktnímu tvaru domu, oknům s trojskly, masivnímu zateplení, konstrukčnímu systém s co nejmenší tloušťkou stěn a bez tepelných mostů tak, aby dům měl minimální možné tepelné ztráty – ideálně vyhoví dřevostavby
 • ANO konstrukčnímu systému bez tepelné akumulace jak ve stěnách, tak i v topném systému tak, aby dům mohl pružně reagovat na měnící se podmínky (sluneční svit, příchod a odchod obyvatel, zatopení v krbových kamnech, vaření v kuchyni apod.) – opět ideálně vyhoví dřevostavby
 • ANO dobré a pružné regulaci topného systému, která dokáže reagovat na měnící se podmínky v domě i v exterieru a také reagovat na přítomnost nebo naopak nepřítomnost obyvatel v místnosti a v domě a spouští topení vždy pouze tam, kde jsou lidé a na teplotu, kterou si přejí v místnosti mít, ostatní prostory domu natápí pouze na úspornou a ekonomickou teplotu
 • NE složitým topným systémům s velkým počtem mechanických částí, s krátkou životností a vysokými náklady na jakékoli opravy
 • NE složitým regulačním systémům, které jsou velice sofistikované, ale nikdo v domě se nenaučí je opravdu využívat a výsledkem jejich složitosti je jejich nepoužívání a topení v celém domě 24 hodin denně na stále stejnou teplotu

Příklad z praxe

Pojďme se podívat na realitu. Bavme se o standardním, dobře zatepleném domě o užitkové ploše 150 m2, který jsme v nejmenované obci vyprojektovali a postavili pro jednoho z našich zákazníků. Podotýkám, že dům je v pasivním standardu, ale na jeho „spodní“ hranici, tedy se spotřebou cca 20 kWh/m2 užitné plochy domu, což odpovídá roční spotřebě 3.000 kWh / rok.

Dotace na energetická opatření tohoto domu podle podmínek platných od 09/2023 pro oblast „B – novostavba“ je po splnění kritérií pasivního domu celkem 535.000,- Kč bez ohledu na technologie, jaké dům obsahuje. Všechny inzerované sliby dotací pro tepelná čerpadla chytře zamlčují, že slibované dotace se týkají pouze nových instalací tepelných čerpadel do starších, v minulosti realizovaných domů, nikoli novostaveb. Jedná se tedy o výměnu zdroje tepla, nikoli pořízení tepelného čerpadla jako zdroje tepla v novostavbě. Obdobné je to s fotovoltaikou.

To znamená, že cílem je splnit kritéria pasivního domu vhodnou kombinací jednotlivých opatření a technologií tak, aby jejich pořizovací a provozní náklady byly co nejnižší a životnost byla co nejvyšší.

Posuzované varianty zdrojů tepla pro vytápění

Na začátku projektování byly úvahy nad energetickými systémy domu. Varianty k rozhodování byly následující:

A/      projektantem preferované elektrické podlahové topení s regulací termostaty v každé místnosti

Kalkulovaná pořizovací cena pro rozhodování je cca 125.000,- Kč za celý systém.

Životnost tohoto systému je cca 50 let, náklady na údržbu nulové.

Při spotřebě elektrické energie na vytápění ve výši 3.000,- kWh/rok a ceně 8,2 Kč /kWh jsou roční náklady na vytápění řešeného domu tímto systémem 3.000 kWh x 8,2 Kč/kWh = 24.600,- Kč. V uvedené ceně nejsou náklady na jistič, ale přípojku elektřiny je nezbytné vybudovat tak jako tak a jističe domu by byly v každém případě stejné.

B/      plynový kondenzační kotel s podlahovým teplovodním vytápěním a základní regulací topení v celém domě podle teploty v jedné, tzv. referenční místnosti

Kalkulovaná pořizovací cena pro rozhodování je cca 340.000,- Kč. K tomu je nutné připočítat přípojku plynu a odkouření kotle. Pro zjednodušení nezapočítávám cenu každoročního servisu kotle a revize odkouření, které jsou v řádu jednotek tisíců Kč.

Životnost systému lze odhadnout na 30 let.

Tato varianta je o 215.000,- Kč dražší než var. A/ a náklady na vytápění jsou u ní 3.000 kWh x 2,8 Kč / kWh = 8400,- Kč rok, úspora oproti variantě A/ je tedy 24.600,- Kč/rok – 8400,- Kč/rok = 16.200 Kč/rok a návratnost tedy je 215.000,- Kč / 16.200,- Kč = 13,3 roku, tato varianta je tedy návratná    

C/      zákazníkem preferované tepelné čerpadlo vzduch – voda s podlahovým topením a základní regulací topení v celém domě podle teploty v jedné, tzv. referenční místnosti

Kalkulovaná pořizovací cena pro rozhodování cca 570.000,- Kč za celý systém.

Životnost samotného tepelného čerpadla je cca 20 let.

U tepelného čerpadla jsme uvažovali s průměrným topným faktorem 3 s vědomím, že realita je horší. Znamená to, že pokud do tepelného čerpadla „vložíte“ 1 kWh elektrické energie, získáte 3 x tolik tepelné energie, tedy (zjednodušeně) 3 kWh. Pokud tedy dům potřebuje k vytápění 3.000 kWh / rok, spotřebuje tepelné čerpadlo 1/3 potřebné energie, tedy 1000 kWh, což při sazbě cca 6 Kč / kWh činí spotřebu tepelného čerpadla 1000 kWh x 6 Kč/kWh = 6.000 Kč / rok. Opět nejsou v uvedené ceně zahrnuty pravidelné poplatky za jistič.

Úspora proti variantě A/ je tedy 24.600 Kč/rok – 6.000 Kč/rok = 18.600,- Kč/rok.

Tato varianta je o 570.000,- Kč – 125.000,- Kč = 445.000,- Kč dražší než varianta A/, návratnost tedy je při úspoře 18.600,- Kč / rok celkem 445.000,- Kč / 18.600 Kč/rok = 24 let, tedy při životnosti systému 20 let je tato varianta nenávratná

D/     zákazníkem preferovaná fotovoltaika 10 kWp s očekávanou produkcí 10.000 kWh / rok

Kalkulovaná pořizovací cena pro rozhodování cca 570.000,- Kč za celý systém včetně bateriového úložiště.

Životnost systému je dle odhadů cca 20 let.

Při úvahách jsme vycházeli z efektivity systému, která je dána roční úsporou oproti provozně nejdražšímu systému (var. A/) a životností. Z toho nám vyplynulo, za jak dlouho se daný systém „zaplatí“.

Pokud tento systém vyrobí za dobu svého života 20 roků x 10.000,- kWh elektřiny, vyrobí celkem 200.000,- kWh za cenu 570.000,- Kč, což je cena systému. Potom 1 kWh vyrobené elektřiny bude „interně“ stát vlastníka 570.000,- Kč / 200.000,- kWh = 2,85 Kč, tedy uspoří oproti nákupu elektrické energie pro vytápění u var. A/ 8,2 kWh – 2,85 kWh = 5,35 Kč/kWh. Dalo se říct, že topení kompletně „pojede“ na fotovoltaiku, ale není to pravda, protože v zimním období fotovoltaické panely vyrábějí méně než v zimě. Každopádně ale fotovoltaika zcela „vymaže“ vysokou cenu elektrické energie při elektrickém podlahovém topení. Navíc elektřina z fotovoltaiky zajistí provoz dalších systémů domu, jako je vaření, osvětlení, praní, ohřev teplé vody atd.

Při navrhování energetických systémů v domě se často argumentuje, že využití elektrického vytápění rodinného domu není s ohledem na energetický štítek použít. Není to ale pravda – je třeba kombinovat jednotlivé systémy tak, aby zákazník získal co nejvhodnější topný systém s optimální návratností. Samotná cena topného média o celkové výhodnosti nevypovídá nic, musí být vzata v úvahu současně s pořizovacími náklady a předpokládanou životností.

Skutečné řešení z praxe

Výsledkem je námi vyprojektovaný a postavený pasivní rodinný dům vybavený následovně:

 • elektrické podlahové vytápění aplikované tak, aby systém byl přímotopný, nikoli akumulační v ceně 125.000,- Kč, jistič 3x25A
 • tepelné čerpadlo vzduch – vzduch (klimatizace) které v zimě topí a v létě chladí v ceně 200.000,- Kč
 • krbová kamna na spalování peletek v obývacím pokoji v ceně včetně komínového tělesa 150.000,- Kč
 • centrální rekuperace zajišťuje snížení nákladů na vytápění domu a stálý přívod čerstvého vzduchu, který je zvlášť v zimním období velice významný

Takto vybavený dům je způsobilý získat dotaci ve výši 535.000,- Kč s tím, že po uplynutí několika roků bude dodatečně osazena fotovoltaika s bateriovým úložištěm (stavba má veškerou připravenost provedenou, takže montáž bude rychlá a čistá) a získána další dotace ve výši cca 250.000,- Kč.

Zkušenosti z provozu řešeného rodinného domu

Po uplynutí 2 topných sezón (ta druhá pomalu spěje ke konci) zákazník nabyl zkušenost, že systémy používá následovně:

 • tepelné čerpadlo vzduch – vzduch (klimatizace) v létě zajišťuje chlazení interieru domu a po celou topnou sezónu i vytápění
 • ve špičkovém topném období (cca 15 dnů v roce) jsou v provozu krbová kamna v topném režimu a obyvatelé domu při odchodu do školy a zaměstnání nechávají otevřené dveře do všech místností, a to zajistí vytápění domu, tepelné čerpadlo vzduch – vzduch (klimatizace) je využíváno pouze na dotápění odpoledne a v noci, kdy mají ložnice rodičů a oba pokoje dětí zavřené dveře
 • podlahové elektrické topení s nejdražším topným médiem zatím nebylo využito

Ponaučení z praxe

Jaké z toho všeho plyne poučení? Je vcelku jednoduché:

 • ve fázi návrhu domu a projektových prací se vyplatí důkladně přemýšlet o technickém vybavení domu a rozhodování opřít o zkušenosti a alespoň základní kalkulace
 • při úvahách o konstrukčním systému stavby nelze vycházet z marketingu výrobců, ale ze selského rozumu a logických, čísly podložených argumentů – v tomto ohledu je pro většinu rodinných domů dřevostavba jednoznačně příznivější než zděná stavba
 • vždy se vyplatí dům velice dobře zateplit, protože náklady na práci jsou stejné, ať je zateplováno 100 mm izolantu nebo 200 mm a rozdíl je pouze v ceně materiálu
 • je vhodné věnovat pozornost tvaru domu – z tohoto pohledu jsou bungalovy vždy méně efektivní a provozně náročnější než kompaktní domy s přízemím a obytným podkrovím
 • dobře zateplený rodinný dům dobře vytopí v zimě a vychladí v létě tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, tedy klimatizace, posílené krbovými kamny. Pro jistotu je vhodné mít v záloze elektrické topení, které může být v komfortní podobě podlahového topení, v méně komfortní, ale levnější v podobě obyčejných přímotopů s dobrou regulací
 • pokud to je s ohledem na energetický štítek možné, není třeba dům hned vybavovat fotovoltaikou (bez dotace), ale až po uplynutí dané lhůty (nyní s dotací – jde o pořízení fotovoltaiky do stávajícího domu). Cestou dotované fotovoltaiky lze výrazně snížit cenu elektřiny určené k provozu domu
 • o topných nákladech daného domu rozhoduje nejen cena topného média, ale také jeho regulovatelnost, a to vše je třeba dát do souvislosti s pořizovacími náklady topného systému a jeho životností
 • rekuperace se dnes stává standardem zdravého života ve zdravém domě
 • vyplatí se kombinovat jednotlivé systémy tak, aby se svojí funkcionalitou vhodně doplňovaly a zálohovaly

Dům vždy projektujte na konkrétní pozemek

Závěrem mi dovolte drobnou odbočku: než budete řešit jednotlivé energetické systémy svého budoucího domu, a tedy i jeho tvar včetně tvaru střechy, výšku i umístění na pozemku, nezapomeňte si dobře prověřit regulativy svého pozemku podle územního plánu. Svůj dům nechte projektanta navrhnout na váš konkrétní pozemek.

Pro své zákazníky nyní nabízíme zdarma službu prověření vhodnosti pozemku pro stavbu, proto jí využijte! Viz https://homing.cz/nova-sluzba-v-nasi-nabidce-provereni-pozemku/.

Pokud máte k problematice, řešené v tomto příspěvku do našeho blogu, jakýkoli dotaz, napište mi cestou kontaktního formuláře na odkazu Kontakty – montované dřevostavby | Homing.cz. Těším se na zpětnou vazbu od čtenářů!

 

Ing. Petr Picmaus, projektant