Varování expertů: Rostoucí poptávka po dřevostavbách ohrožuje dostupnost dřeva

10. 6. 2023

Experti napříč Evropou se obávají nedostatku dřeva pro realizaci dřevostaveb.

Homing.cz Blog

Růst popularity dřevostaveb v Evropě je nesporný, ale s růstem přichází i obavy o dostupnost dřeva. Odborníci v oblasti stavebnictví a lesnictví varují, že zvýšená poptávka po dřevěných konstrukcích může vyvolat nedostatek suroviny. V tomto článku se zaměříme na tuto problematiku a představíme relevantní data a statistiky.

Růst poptávky a omezená produkce

Podle analýzy European Wood Supply Outlook je předpokládaný roční nárůst poptávky po dřevě v Evropě na úrovni 2-3 %. Zároveň se očekává, že tato poptávka bude převyšovat nabídku dřeva. To je důsledkem kombinace faktorů, včetně zvýšeného zájmu o dřevostavby a omezeného růstu lesních ploch.

Dopad kůrovcové kalamity

Kůrovcová kalamita v posledních letech postihla evropské lesy a měla negativní dopad na dostupnost dřeva. Podle evropského lesnického informačního systému (EFIS) bylo v roce 2022 zaznamenáno více než 50 milionů kubických metrů kůrovcem napadeného dřeva. To mělo významný vliv na produkci a zásoby dřeva pro stavebnictví.

Omezení v lesním hospodářství

Navíc, odborníci upozorňují na omezení v lesnickém hospodářství, která mohou omezit rychlost obnovy lesů. Například dlouhodobé lesní plány a restrikce těžby mohou ovlivnit množství dostupného dřeva pro dřevostavby.

Poptávka po udržitelném lesním hospodářství

S ohledem na rostoucí poptávku po dřevostavbách je nezbytné, aby bylo zavedeno udržitelné lesní hospodářství. To zahrnuje správnou lesnickou praxi, obnovu lesů a podporu nových výsadeb. Pouze tímto způsobem bude možné zajistit dostatečné množství dřeva pro budoucí stavební projekty.

Trh s dřevostavbami neustále roste

Rostoucí poptávka po dřevostavbách představuje výzvu pro dostupnost dřeva v Evropě. Experti varují před možným nedostatkem suroviny kvůli kombinaci zvýšeného zájmu a omezení v produkci dřeva. Je nezbytné, aby byla přijata opatření k podpoře udržitelného lesního hospodářství a efektivnímu využívání dřevních zdrojů, aby bylo možné uspokojit poptávku po dřevostavbách i v budoucnosti.

 

Petr Picmaus