Tragédie českého stavebního zákona

31. 10. 2019

Doba, kterou Češi čekají na stavební povolení, patří k nejdelším na světě. A ještě se prodlužuje.

Homing.cz Blog

Ve světovém žebříčku rychlosti stavebního řízení jsme v roce 2018 obsadili působivé 156. místo. Předběhla nás Ukrajina, Indie a řada afrických států. Zatímco Dánové čekají na povolení asi 10 týdnů, Češi v průměru přes 8 měsíců. 

Nový zákon, stará písnička

Platný stavební zákon z 1. ledna 2007 prodělal za 13 let účinnosti 24 novelizací. Obohacuje jej několik vyhlášek a promítá se do nejméně 56 dalších zákonů. 

V roce 2019 česká vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který má povolování staveb urychlit. Platit by měl od ledna 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj, garant zákona, pracuje s představou, že stavebník přinese na stavební úřad jedinou (!) dokumentaci, stavební úřad sám (!) obstará všechna stanoviska a vydá jedno souhrnné povolení. 

Podle odborníků je takový plán těžko představitelný. I když vláda návrh prosadí, až následně začne připravovat prováděcí vyhlášky. A než se praxí vychytají rozpory, strávíme další roky v právní bramboračce přihřívané postoji jednotlivých úředníků.

Naděje na urychlení procesu ovšem hlavně kalí zkušenost se zmiňovanou řadou novel, z nichž každá slibovala zlepšení. To je i osud novely o tzv. koordinovaném závazném stanovisku, která měla stanoviska jednoho úřadu shromáždit na jediném papíru. Záměr nepřemohl zvyky mnoha úřadů, a ty tak nový předpis spokojeně ignorují. 

Jak se dobrat stavebního povolení

Nějak ten dům ale povolit musíte, že? Tady je náš stručný návod jak se procedurou probít. 

 • Obstarejte si dvě vyhotovení autorizované projektové dokumentace, pokud stavíte v místě, kde je stavební úřad. Jestliže váš stavební úřad sídlí v jiné obci nebo městě, připravte si paré tři.
 • Dobře se nasnídejte, vezměte jedno paré projektu, zajděte na stavební úřad a zeptejte se, co přesně k ohlášení stavby potřebujete. Nečekejte, že úředník sáhne do šuplíku a vytáhne nějaký seznam. Nikoliv! Přivře oči, zakloní se na židli a nadiktuje vám, na co si právě vzpomene. Významnou roli sehraje aktuální rodinná situace úředníkova i vaše charisma. 
 • Každý seznam považujte za pouhou indikaci. Až předepsaná stanoviska seženete, objeví se téměř jistě další, stejně roztomilá jako nezbytná. 

Jaká stanoviska musíte předložit

  • Souhlas sousedů se stavbou. Dokládá se na situaci stavby. Za souseda se považuje majitel pozemku, který sousedí s vaší parcelou, byť se jí dotýká jenom rohem. Úřadu předložte kopie, originály si ponechte. Pokud soused souhlas odmítne, požádejte ho, aby své důvody uvedl písemně, a přiložte je k pozdějšímu ohlášení stavby. Stavební úřad pak jednoduché řízení po ohlášení překlopí ve složitější řízení vedoucí ke stavebnímu povolení. Svolá tzv. místní šetření, na které pozve dotčené orgány, organizace a – sousedy. Váš potížista se bude moci znovu vyjádřit do protokolu. Úřad pak buď námitkám vyhoví a vyzve vás k úpravě projektu, nebo je zamítne a stavbu povolí. Soused se ovšem může odvolat ke krajskému úřadu, čímž otevře další přezkum. Zkuste se s ním proto dohodnout.
  • Souhlas obce se stavbou domu a se souvisejícími stavbami, jakými bývají zřízení sjezdu na pozemek, překop komunikace kvůli přípojkám apod. Dokládá se také na situaci stavby.
  • Koordinované závazné stanovisko dotčených odborů příslušného městského nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zpravidla jde o stanovisko odboru životního prostředí (odpady, ochrana ovzduší, vynětí ze zemědělského půdního fondu, požadavky vodoprávního úřadu, požadavky na ochranu přírody atp.). Jak jsme už napsali, některé odbory některých úřadů (typicky odbor územního plánování) vyžadují samostatnou žádost. Jakkoliv to odporuje stavebnímu zákonu, doporučujeme srazit paty a svévolnému požadavku vyhovět.
  • Stanovisko hygienické služby k případným zdravotním a ekologickým zátěžím, jakými jsou emise z průmyslu nebo hluk z dopravní cesty.

 

 • Stanovisko silničního správního úřadu k případnému překopu veřejné komunikace, k možnosti napojení pozemku na tuto komunikaci a k dalším záměrům.

 

 • Stanovisko správců inženýrských sítí (elektro, plyn, vodovod, telefon, datové sítě atd. podle místních podmínek) k možnosti napojení a k ochraně sítí při stavebních pracích a užívání pozemku.
 • Další stanoviska podle vůle stavebního úřadu a/nebo místních podmínek. Dotčenými orgány a organizacemi se tak mohou stát správa povodí, armáda, správce ropovodů MERO, Správa železniční dopravní cesty (nově Správa železnic), archeologové a mnoho dalších subjektů, jejichž zájmy může vaše stavba ohrozit. Půjde o zajímavý ponor do hlubin státních struktur, které vám až dosud nijak nechyběly.

Stanoviska máme pohromadě

Po přípitku a několika vyprošťovácích si pořiďte kopie všech schvalovaček, přiložte je k výtiskům projektové dokumentace a vyplňte příslušný formulář pro ohlášení stavby. Najdete ho na webech většiny městských úřadů, jejichž součástí je stavební úřad, nebo na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Do příslušné kolonky formuláře uveďte seznam všech stanovisek. Formulář vytiskněte dvakrát. Podání učiňte přes podatelnu, a to nejlépe osobně. Na druhý výtisk si nechejte potvrdit datum podání. A zmáčkněte stopky.

Někde vás úředník kontaktuje během měsíce, jinde po několika měsících a řadě urgencí. Vyzve vás k doplnění podkladů, které až dosud nepožadoval. Rovnou se připravte, že takových výzev dostanete víc.

Vlaštovkou vítězství bude úřední výzva k uhrazení správního poplatku. Jakmile ho zaplatíte, domluvte se s příslušným úředníkem a výsledný společný souhlas u něj osobně vyzvedněte. Ani v ve vkládání dopisů do obálek nepatří Česko k nejsvižnějším zemím.

Závěrem

Uvedený průběh ohlášení, resp. povolení stavby považujte za odlehčenou verzi skutečných dramat, jak je zažíváme v praxi. Proto našim zákazníkům radíme – najměte si profesionála. Ani on se nebude stačit divit, přece ale bude reagovat rychleji než laik čelící nepředstavitelnému.