Rekuperace vzduchu v dřevostavbách: Zlepšení kvality vnitřního prostředí a úspora energie.

23. 6. 2023

V tomto článku se zaměříme na důležitost rekuperace vzduchu ve dřevostavbách a podpoříme naše tvrzení konkrétními daty a statistikami.

Homing.cz Blog

Rekuperace vzduchu je moderní technologie, která hraje v nejen v montovaných dřevostavbách klíčovou roli. Toto inovativní systémové řešení nejen zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí, ale také přináší významné úspory energie.

Pravda a mýty o rekuperaci

Je důležité uvést na pravou míru některé mýty o domech s rekuperací vzduchu. Je naprosto nepravdivé tvrzení, že v takových domech nelze otevírat okna. Naopak, rekuperační systémy umožňují nezávislou regulaci větrání a okna mohou být otevřena podle potřeby.

Domy vybavené rekuperací vzduchu mají výhodu zajištění konstantního přísunu čerstvého vzduchu, bez ohledu na to, zda okna otevřeme či nikoli. Rekuperační systémy pracují nepřetržitě 365 dní v roce a 24 hodin denně, aby udržely optimální kvalitu vzduchu uvnitř domu.

Jednou z klíčových součástí rekuperačního systému jsou pylové a prachové filtry, které zásadně zlepšují kvalitu vzduchu v domě. Tyto filtry zachycují nečistoty, alergeny, pyly a prachové částice, které by se jinak dostaly do vnitřního prostoru. Díky nim je vzduch, který proudí do domu, čistý a zdravý, což je obzvláště důležité pro osoby trpící alergiemi nebo respiračními potížemi.

Další výhodou větrání pomocí rekuperace je omezení hlučnosti z okolí domu. Díky zavřeným oknům a filtračnímu systému se vnější hluk minimalizuje a do interiéru se dostává pouze vyčištěný vzduch. To je zejména v noci významné, protože klidný spánek je neocenitelný pro naše zdraví a pohodu.

Rekuperační jednotky jsou navrženy tak, aby byly co nejtišší a jejich provoz prakticky nevnímáme. Jsou vybaveny tlumiči hluku a moderními technologiemi, které minimalizují hlučnost větracího systému. To znamená, že si můžeme užívat ticho a klid domova bez rušivých zvuků zvenčí.

Výhodou je také možnost programování provozu rekuperačního systému. Lze nastavit různé režimy větrání podle potřeby, včetně nočního režimu, který pracuje s nižšími otáčkami a minimalizuje hlučnost. To umožňuje klidný a nerušený spánek pro všechny obyvatele domu.

V kombinaci s kvalitní izolací a větracím systémem rekuperace tak poskytuje klidné a pohodlné prostředí uvnitř domu, bez ohledu na rušivé zvuky z okolí.

Rekuperace vzduchu tedy nabízí skvělý kompromis mezi energetickou účinností a kvalitou vzduchu. Okna mohou být otevřena pro větrání při příznivých podmínkách, ale rekuperační systém zajišťuje, že i bez otevřených oken bude v domě stále dostatek čerstvého vzduchu.

Výhody pro zdraví

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje špatná kvalita vnitřního ovzduší v domech vážný problém, který může negativně ovlivnit zdraví lidí. Rekuperace vzduchu přispívá ke snížení koncentrace škodlivých látek, jako jsou formaldehyd, VOC (organické sloučeniny) nebo alergeny, v interiéru a zlepšuje celkovou kvalitu vzduchu. To má pozitivní vliv na dýchací cesty, alergické reakce a celkovou pohodu obyvatel. Pobyt člověka v interiéru s nekvalitním ovzduším může vést k mnoha zdravotním problémům, včetně respiračních onemocnění, alergií a astmatu.

Rekuperační systémy v dřevostavbách také efektivně odstraňují znečištění a alergeny z venkovního vzduchu, což přispívá k vytváření čistého a zdravého vnitřního prostředí. Podle studie provedené Národním institutem pro výzkum zdraví bylo zjištěno, že rekuperace vzduchu výrazně snižuje výskyt respiračních onemocnění a alergických reakcí u obyvatel dřevostaveb.

Snížení provozních nákladů

Podle studie provedené společností National Institute of Standards and Technology (NIST) může rekuperace vzduchu v energeticky efektivních domech snížit náklady na vytápění a chlazení až o 50 % ve srovnání s domy větranými pouze konvenčním způsobem. Moderní rekuperační systémy přispívají k významné úspoře energie tím, že využívají teplo z odcházejícího vzduchu a předávají ho do domu vstupujícímu čerstvému vzduchu. To přináší značnou úsporu finančních prostředků v průběhu let.

Klíčový význam projektové dokumentace a zkušeností projektanta

Při implementaci rekuperace vzduchu je důležité mít kvalitní projektovou dokumentaci a spolupracovat s odborným projektantem. Správný návrh a dimenzování systému rekuperace vzduchu zajišťuje její optimální fungování a dosažení maximálních výhod.

Kvalitní projektová dokumentace a zkušený projektant jsou nezbytné pro správné navržení a provedení rekuperačního systému, který přinese maximální výhody pro zdraví obyvatel a energetickou účinnost domu.

Ochrana životního prostředí

Rekuperační systémy vzduchu pomáhají snižovat uvolňování skleníkových plynů a tím přispívají k ochraně životního prostředí. Zároveň se při používání rekuperace vzduchu snižuje potřeba fosilních paliv pro vytápění, což přispívá k celkovému snížení emisí CO2.

 

Ing. Petr Picmaus, autorizovaný projektant