Pro střechu dřevostavby používejte pouze kvalitní materiály i práci

22. 9. 2023

Při realizaci dřevostaveb, zvláště některých konstrukcí, používejte vždy kvalitní materiály i dobré řemeslníky.

Homing.cz Blog

Při projektování, vlastní realizaci i dozorování realizací dřevostaveb jinými firmami se velmi často setkávám s tlakem investorů na používání co nejlevnějších materiálů a výběr řemeslníků pouze podle výšky jejich cenové nabídky v souladu se zásadou „čím méně, tím lépe“. Je to pochopitelné – většina investorů jen s obtížemi zvládá současný nárůst cen materiálů i práce a navíc – kdo by nechtěl mít stavbu co nejlacinější?

Při koupi osobního automobilu každý zájemce ví, že když půjde např. do prodejny Dacie, získá tam účelné vozidlo pro běžné spotřební využití a kvalita bude odpovídat ceně. Pokud půjde do prodejny Mercedes, bude očekávat kromě vysoké ceny i perfektní péči o sebe i o vůz, výbornou kvalitu a získá vozidlo kromě toho všeho i reprezentativní.

Investoři staveb obecně a rodinných domů zvlášť se nejspíš domnívají, že všechny stavební materiály jsou stejné kvality a odlišují se pouze výší zisku výrobce, případně obchodníka.

A obdobné je to v případě řemeslníků – investoři se domnívají, že všichni pracují stejně a odlišují se pouze výškou svého zisku.

Ujišťuji vás ale, že tomu tak není a doporučuji při hledání úspor nákladů nespořit za každou cenu a tam, kde bude mít úspora dopady na kvalitu dřevostavby a na její životnost.

Málokterý investor si uvědomuje, že z dlouhodobého hlediska je kvalitnější materiál i řemeslník výhodnější a lacinější než materiál a řemeslník s nižší cenou.

Ochrana dřevěných konstrukcí dřevostavby před vlhkostí

Dřevo jako přírodní materiál reaguje na vlhkost svojí degradací a k nápravě je zapotřebí nejen odstranit zdroj vlhkosti, ale zpravidla i výměna poškozené konstrukce.

Obecně dřevo v dřevostavbách chráníme vhodnou izolací a vhodným způsobem zabudování dřeva – snahou je vždy uchovat dřevěné konstrukce trvale v co nejnižší vlhkosti, protože při vlhkosti nižší než 10 % nedochází k množení dřevokazného hmyzu a při vlhkosti nižší než 20 % nedochází k expanzi dřevokazných hub.

Jednou ze zásadních konstrukcí dřevostaveb, které je třeba před vlhkostí chránit, je konstrukce střechy. U bungalovů jsou krov a těsnost střešní krytiny snadno kontrolovatelné, protože v konstrukci zpravidla vazníkového krovu je obvykle zřízena revizní lávka s výlezem z obytného prostoru. Většina dřevěných prvků je viditelná a proudí kolem nich vzduch, takže podmínky pro jejich dlouhodobé fungování jsou velice dobré. A pokud dojde z jakéhokoli důvodu k průniku vody skrz střešní krytinu, zpravidla se porucha projeví mokrým flekem na sádrokartonovém podhledu nad přízemím, takže majitel domu je na problém včas upozorněn.

Složitá situace nastává u dřevostaveb s využitým podkrovím – u tohoto typu zastřešení jsou zpravidla nosné dřevěné prvky střechy integrovány do tepelné izolace půdních obytných prostor a nelze je tedy vizuálně kontrolovat. Navíc pod tepelnou izolací (a tím i pod nosnými prvky střechy) a nad sádrokartonovým podhledem v podkroví je parotěsná zábrana, která vlhkost, pokud se do konstrukce střechy a tepelných izolací střechou dostane, spolehlivě odvede zcela jinam, než kde k průniku došlo a často tam, kde se lze ke kontrole jen těžko dostat – např. k pozednici, odkud plynule steče do stěny a tou až k vodorovné izolaci proti vodě a vlhkosti na základové betonové desce. A na své cestě konstrukcemi dřevostavby ze střechy k základům nám poškozuje nejen dřevěné konstrukce tím, že v nich zvyšuje vlhkost, ale i zcela znehodnocuje minerální tepelné izolace.

Význam vodní páry

Nikdo z běžných uživatelů dřevostavby to nevnímá, ale tlak vodní páry ve vzduchu v interieru dřevostavby (ale i každé jiné stavby) v zimních měsících je při + 20 oC a relativní vlhkosti 50 % téměř 1200 Pa, přičemž tlak vodní páry v exterieru je při -15 oC a relativní vlhkosti vzduchu 85 % 140 Pa – rozdíl obou tlaků je tedy tou silou, která tlačí vlhkost z interieru stavby všemi stěnami, spárami a nedokonalostmi obvodových konstrukcí dřevostavby z interieru stavby ven do exterieru. A pokud cestou prochází kolem dřevěné konstrukce, zvýšená vlhkost vede k přirozené degradaci dřeva.

Průniku vodní páry z interieru dřevostavby do stěn bráníme buď použitím vhodných materiálů, pro páru obtížně prostupných, nebo použitím foliových parotěsných zábran.

Důležitost těsné střechy

Dnešní střešní krytiny jsou takřka dokonalé a výrobci na jejich funkci poskytují mnohaleté záruky.

Při jejich výběru je třeba myslet nejen na kvalitu pořizované krytiny, ale také na kvalitu řemeslníka, který bude krytinu na konstrukci střechy dřevostavby aplikovat. O kvalitě provedení střešní krytiny dřevostavby vždy rozhoduje nejen kvalita krytiny, ale i provedení detailu, atypických míst, prostupů střechou apod. Platí pravidlo, že každá střecha dřív nebo dýl začne protékat a nestane se to v ploše, ale právě v nějakém nejslabším detailu, kterému řemeslník nevěnoval dost péče, nebo si s jeho správným provedením nevěděl rady, neměl při práci správné náčiní nebo projektant „vymyslel“ provedení detailu, které z různých důvodů nelze lidskýma rukama kvalitně provést ať děláte co děláte.

Abychom zachytili drobné průniky vody střešní krytinou, používáme pod krytinou tzv. podstřešní folie, které vodu spolehlivě zachytí a odvedou mimo stavbu.

Podstřešní folie v souvislostech

V minulosti se k provedení podstřešní folie používaly různé živičné „lepenky“, ale pro jejich paronepropustnost byly opuštěny. Dnes od podstřešní folie požadujeme, aby byla v souladu se současnými vědomostmi a propouštěla páru směrem z interieru do exterieru dřevostavby a naopak nepropuštěna vodu směrem z exterieru do konstrukce. A vyrobit takovou folii za přijatelnou cenu je poměrně značný problém.

Tlak na cenu folie vedl k tomu, že na trhu existují folie velice levné a velice nekvalitní vedle těch, které mají požadovanou kvalitu, ale i vyšší cenu. A investor svým řemeslníkům, bez vědomí souvislostí, toleruje použití nekvalitní podstřešní folii, protože je cenově dostupnější.

Dochází ke snižování tlouštěk zejména levnějších folií a už ve fázi aplikace na střechu bývá folie potrhána. Řemeslník tedy musí folii následně projít, zkontrolovat a poslepovat – zde je obrovské riziko chyby lidského faktoru – při pohybu po střeše může dojít k dalšímu poškození, slepení nemusí být dostatečně kvalitní, některé trhliny nemusí být objeveny.

Paradoxně je náchylnější na protržení folie kladená na prkenný záklop krovu dřevostavby než kladená na krokve – je to proto, že po folii na záklopu řemeslník běžně chodí, ale u folie na krokvích ví, že na folii stoupnout nemůže. Argument, že folie na prkenný záklop může být menší kvality, protože „v celé ploše leží na podkladu“ tedy neplatí.

V posledních letech z praxe přicházejí informace o zjištěních, že v minulosti zabudované pojistné hydroizolace po několika letech používání ztrácejí svou funkčnost. Při podrobném průzkumu s cílem zjistit příčiny tohoto stavu bylo zjištěno, že příčinou destrukce je zrychlené stárnutí folie v důsledku pohybu vzduchu kolem folie. Ale to je problém, protože pohyb vzduchu pod krytinou je žádoucí a nutný!

Jeden z předních výrobců stavebních folií pro nejrůznější využití v konstrukcích staveb – firma Dörken – jako reakci na tato zjištění a s využitím svých nejnovějších poznatků vyvinula řadu nových podstřešních folií s dlouhou životností a 30 letou zárukou na funkci a zásadním způsobem vylepšila folie stávající. 30 letá záruka je nebývalá, ale má potom smysl poskytovat na krytinu záruku 50 let, když v době, kdy střecha s touto krytinou začne místy propouštět vodu a teprve nyní přichází pojistná hydroizolace ke slovu, má desítky let po záruce a může být nefunkční?

Je zřejmé, že ochrana dřevostavby proti vodě a vlhkosti je pro životnost dřevěných konstrukcí zcela zásadní. Ne každý výrobce disponuje výrobky odpovídající kvality, ne každý řemeslník si je vědom zcela všech souvislostí dané problematiky, a ne vždy se potká investorova představa o ceně s nutnou kvalitou. Ale u dřevostaveb je zcela jednoznačné, že úspora na nesprávném místě může být velice drahá.

 

Ing. Petr Picmaus

autorizovaný projektant

zhotovitel dřevostaveb realizovaných podle vlastních projektů

stavební dozor