Potřebujete k realizaci dřevostavby stavební nebo technický dozor?

11. 8. 2023

V následujícím příspěvku si podrobně vysvětlíme, proč stavebník dřevostavby potřebuje dobrý stavební dozor.

Homing.cz Blog

V sérii posledních příspěvků tohoto blogu jsem řešil otázky a problémy dřevostavby, které mohou být pro řadu čtenářů, zvlášť pokud nejsou vzděláni v nějakém technickém oboru, poněkud složité.

Situace současného stavebnictví

Dnešní stavebnictví, a pro realizaci dřevostaveb to platí dvojnásob, sice navazuje na principy známé desítky nebo i stovky let, ale v posledních cca 30 letech prošlo stavebnictví obrovskou technologickou proměnou. Jestliže před 40 lety někdo realizoval stavbu rodinného domu, postačovalo mu k tomu pouze základní nářadí a náčiní a potřeboval spíš než odborné znalosti mít fyzickou sílu a známosti v nejbližší prodejně stavebnin. Stavbu v naprosté většině případů realizoval vlastními silami s výpomocí příbuzných a přátel, řemeslníky mohl sehnat „na melouch“ třeba v hospodě nebo pomocí doporučení. Dřevostavbu v dnešním pojetí tehdy realizovat svépomocí ani dodavatelsky v podstatě nebylo možné.

Na současné stavbě je třeba podstatně méně fyzické námahy, protože máme stroje a mechanizaci. Ale v minulosti známé lepení cihly k cihle maltou u většiny dnes používaných technologií zmizelo v historii a přišly technologie nové, které ovládají odborně dobře vyškolení pracovníci (to je žádoucí stav), nebo samouci.

Za posledních 30 let došlo k většímu a zásadnějšímu nástupu technologií do realizace staveb než za stovky let předtím. A co platí pro stavby obecně, platí pro dřevostavby zvlášť významně, protože realizace dřevostaveb je většinou (snad s výjimkou srubů) od minulosti odlišná naprosto.

Současné dřevostavby jsou realizovány s využitím vědeckých poznatků, moderních návrhových metod a za použití zcela nových technologií. K tomu je nutno přidat stesk nad takřka úplným zánikem učňovského školství – na dnešní dřevostavbě většinou pracují lidé, jejichž doložitelná kvalifikace je většinou v jiném oboru a pro to, co na stavbě dřevostavby realizují, jsou pouze zaškoleni. Učňovské školství nezvládá pružně reagovat na technologický rozvoj a dnes je s výjimkou elektrikářů, instalatérů apod. téměř úplně mimo hru.

Situace současných stavebních firem

Stavebník současné moderní dřevostavby, sám v oboru laik, najme pro realizaci své vysněné dřevostavby firmu, která více či méně pracuje s lidmi, kteří jsou pro práce na domě nikoli vyučeni, ale pouze zaučeni. Ti schopnější, ti se v práci, která je zdrojem jejich obživy dále zdokonalují, sledují vývoj a cestou školení, kterých je dnes opravdu široká nabídka, si svojí kvalifikaci udržují a rozvíjejí. Ti méně schopní, ti se takříkajíc vezou, svojí kvalifikaci nerozvíjejí a pokud jí posunou dál, potom jen když se v práci na dřevostavbě potkají s někým, od koho mohou tzv. odkoukat jeho dovednosti.

První skupina pracovníků je oporou svých firem, odvádějí perfektní práci a jejich práce je nákladná – jsou si vědomi své kvalifikace a nechávají si jí zaplatit. Druhá skupina pracovníků se pouze veze a práci nachází zejména proto, že práce je pro firmy větší objem, než je kapacita zmíněných dobrých pracovníků. V druhé skupině pracovníků jsou menší výdělky, ale také méně odvedené práce a zejména menší kvalita odvedené práce. První skupina je početně slabší než druhá, taková je smutná pravda.

Každá firma má ve svých řadách zastoupeny obě skupiny pracovníků. V některé firmě převažují ti z první skupiny, ta je potom dražší, v jiné firmě převažují pracovníci z té druhé skupiny a ta si může dovolit být levnější.

Jak vybírají investoři firmu pro realizaci své dřevostavby?

Podle čeho investoři dřevostaveb vybírají dodavatele svých rodinných domů? Každého z našich zákazníků se na to ptám, kritéria jsou vždy téměř stejná:

 • podle ceny
 • podle referencí a doporučení
 • podle možnosti vyhovět požadovaným termínům

V předchozích článcích na tomto blogu jsem se pokoušel čtenáře přesvědčit, jak obrovsky technologicky náročná realizace dřevostavby je. A v tomto příspěvku čtenářům sděluji, že jejich vysněný dům bude realizovat parta lidí, z nichž část je v podstatě bez řádné kvalifikace a zájmu o práci. Kudy z toho ven?

V jednom z příštích příspěvků se tomuto tématu budu věnovat – poradím, jak vybrat dobrou stavební firmu a nenaletět.

Jak čelit rizikům nekvality při realizaci dřevostavby?

Základní rada je jednoduchá: najměte si stavební dozor a nelitujte nákladů navíc, bohatě se vám vrátí.

Nehledejte dozor nejlevnější, který funkci bude vykonávat pouze formálně – byly by to pouze vyhozené peníze s minimálním přínosem pro vás.

Hledejte dozor plnohodnotný, který vaše zájmy a vaši stavbu ochrání naplno, bez kompromisů a spolehlivě…

Vzdělání a kvalifikace potřebná pro výkon stavebního dozoru

I v této otázce je v České republice, stejně jako v mnoha jiných, značný zmatek, a to nejen legislativní, ale i terminologický. Pojďme se pokusit vnést do mnoha dojmů, které se ústně šíří, pořádek, a věnujme se pojmům:

 • stavební dozor je povinný odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí (nebo i dodavatelsky, kde být může a nemusí) a oprávněna ho vykonávat je pouze osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru nebo středním vzděláním stavebního směru s maturitní zkouškou a minimálně tříletou praxi při realizaci staveb. Stavební dozor může vykonávat automaticky každá autorizovaná osoba. Povinnosti a odpovědnost stavebního dozoru jsou striktně uvedeny ve Stavebním zákonu v par. 153, odst. 3, 4, pochybení stavebního dozoru je tedy porušením zákona.
 • technický dozor stavebníka je dozor nad realizací stavby vykonávaný osobou zastupující stavebníka. Na kvalifikaci a odbornost osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nejsou žádné zákonné požadavky a jeho výběr bez jakéhokoli omezení je věcí stavebníka dřevostavby. Také povinnosti a odpovědnost osoby vykonávající tuto funkci je věcí svobodné dohody mezi ní a stavebníkem a pokud pochybení nedosáhne trestně – právní úrovně, nenásleduje riziko žádného postihu…

Který stavební dozor je pro dřevostavbu vhodný a který ne

V první řadě si s ohledem na předchozí odstavce nastavme pravidlo, že na stavbě je vhodné mít stavební dozor, který bude stavbu kontrolovat v režimu Stavebního zákona a podle něj i za stavbu odpovídat. Investice do dobrého stavebního dozoru je z principu vždy dobrou investicí.

Součástí nastaveného pravidla je i povědomí o tom, že technický dozor stavebníka (neboli slangově investora, tedy TDI) je trochu pejorativně, nikoli však nepravdivě řečeno, že TDI je  „příručí, který za nic neručí“ a tomu zpravidla i odpovídá výkon jeho funkce (čest výjimkám, kterým se tímto omlouvám!). Funkci TDI lze vykonávat (a to hovoří za vše) na základě živnostenského listu pro tzv. živnost volnou č. 70, jíž jsou služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (o stavebnictví tam není zmínka, o kontrole staveb a odpovědnosti za jejich kvalitní realizaci už vůbec ne).

Ve stručnosti tedy stavební dozor je vzdělaná a kompetentní osoba se zákonem danými kompetencemi a odpovědností, technický dozor stavebníka je na stavbě vaším pozorovatelem bez kompetencí i odpovědnosti, pokud si je smluvně nedefinujete.

Z praxe vím, že stavební dozory i technické dozory (rozdíly mezi nimi popisuji výše v tomto textu) lze rozdělit v principu opět do stejných dvou skupin jako všechny ostatní pracovníky na stavbách. Jak je poznáte? Obtížně! Spolehněte se na svůj vnitřní pocit, reference od živých lidí, ne na ty písemné, a ne ty z webu, nenechte se obalamutit krásnými řečmi. Vždy si vyberte dozor z té první skupiny, vždy si vyberte stavební dozor, nikoli technický dozor stavebníka. To je klíčové.

Rozhodněte se pro stavební dozor, který má nejen praxi v dozorování staveb, ale také jinou, která obohacuje a rozšiřuje jeho kompetence – pokud váš dozor je i projektantem, nebo domy realizuje, je to bonus pro vás a vaší dřevostavbu navíc. Vyhýbejte se bývalým i současným úředníkům – mohou mít z předchozího i současného zaměstnání špatné návyky a chabé znalosti o stavební praxi a technický dozor je pro ně pouze přivýdělkem či „bokovkou“.

Vybírejte si stavební dozor, který nebude dojíždět z velké dálky – každá jeho cesta na stavbu vás bude stát peníze a uhradit budete muset tak či jinak i neproduktivní čas, který dozor stráví v autě. Na druhou stranu ale můžete věřit, že za dobrý stavební dozor se vyplatí i příplatek na cestu!

Nevybírejte si stavební dozor, který se vám bude chlubit, kolika investorům před vámi ušetřil nemalé peníze tím, že dodavatele stavby v podstatě „oškubal“ a tím na sebe vydělal. Svědčí to o chabém charakteru osoby nabízející tyto praktiky a tento slabý charakter se v průběhu realizace stavby obrátí proti vám.

Kdy by měl stavební dozor zahájit činnost

Ze zkušenosti vím, že skutečně dobrý a schopný stavební dozor by měl být po vašem boku od počátku vašeho rozhodování o realizaci dřevostavby. Dobrý stavební dozor totiž:

 • poradí s volbou tvaru, velikosti a celkového uspořádání domu a může v tomto být velice vhodným konzultantem (pozor – stavební dozor není architektem ani projektantem a nemůže je nahradit, může však být dobrým rádcem)
 • v době výběru pozemku pro vaši budoucí dřevostavbu, protože dobrý stavební dozor umí prověřit územní plán lokality i bezprostřední okolí stavby a zjistit, zda se parcela nenachází v blízkosti budoucí výpadovky z města, rychlodráhy nebo skvělé budoucí továrny zahraničního investora, zda má vhodnou orientaci ke světovým stranám a podobně. Je neuvěřitelné, že většina budoucích stavebníků si instinktivně vybere pozemek ležící severně od příjezdové komunikace a následně z velkých oken obývacího pokoje sleduje ruch na silnici ležící jižně od domu a je nechtěně sledována velkými okny obývacího pokoje i na terase před obývacím pokojem chodci z chodníku…
 • v době přípravy projektové dokumentace může být vaším konzultantem a oponentem projektantovi a dbát, aby v dokumentaci nebyly aplikovány příliš drahé, neekonomické a obtížně realizovatelné prvky, komponenty a detaily, které se vám prodraží nejen v době realizace dřevostavby, ale zejména v čase jejího běžného užívání a údržby. Projektanti totiž většinou neznají ceny materiálů, jejich životnost ani ceny jejich zabudování do dřevostavby a toto může dobrý stavební dozor výborně doplnit, protože má znalosti z praxe
 • po dobu realizace dřevostavby bude důsledně hájit vaše zájmy, dohlédne na kvalitní provedení dřevostavby včetně zakrytých a zabudovaných konstrukcí, složitých detailů a míst, která by jinak zůstala až do doby svého havarijního stavu skryta a neopravena a pomůže s volbou klientských upřesnění typu výběr obkladů a dlažby apod., protože zná z praxe poměr cena / kvalita u běžně dodávaných výrobků, výrobců i prodejců, bude vás umět nasměrovat do správného obchodu, ohlídá, zda zhotoviteli stavby platíte pouze za kvalitně provedenou a kompletně dokončenou práci
 • při dokončování dřevostavby vám bude pravou rukou a cenným pomocníkem při shromáždění všech podkladů ke kolaudaci, záručních listů od různých výrobků do stavby zabudovaných (pokud je nesoustředí ve svých rukách zhotovitel stavby, jak by to mělo být), zkontroluje zhotovitelem stavby předkládaný zápis o předání stavby a staveniště, vypracuje spolu se zhotovitelem soupis vad a nedodělků a bude kontrolovat jejich odstraňování a zejména nepřipustí, aby vás zhotovitel stavby při jejím předávání přechytračil
 • v záruční době dřevostavby vám pomůže rozlišit co je vada a co věc údržby domu, bude nápomocen při případné reklamaci a dohlédne na její řádné odstranění
 • po dobu užívání dřevostavby vám bude dobrým přítelem po telefonu, který většinou – pokud to bude opravdu pouze po telefonu – pomůže radou se vším, co vás bude na domě trápit a pokud se rozhodnete stavbu rozšířit přístavbou či nástavbou, bude skvělým rádcem v tom, co efektivně lze a co už ne

Závěr

Dobrý stavební dozor není vaším zaměstnancem, sluhou, bodyguardem ani vrbou. Měl by být vaším rádcem se vším, co s životem a užíváním vaší dřevostavby souvisí. Samozřejmě jeho činnost náklady na pořízení dřevostavby navýší, ovšem přínosy pro vás tyto náklady mnohonásobně vykompenzují. Mít dobrý stavební dozor stojí za to!

 

Ing. Petr Picmaus, autorizovaný projektant a stavební dozor