Má dnes ještě smysl stavět rodinný dům svépomocí?

6. 10. 2019

Časy, kdy na stavbě domu dřely celé rodiny, jsou víceméně pryč. Nemá ale stavba svépomocí přece jen nějaké výhody?

Homing.cz Blog

Stavba svépomocí

Postavit dům vyžaduje odborníka, tím se ale může stát i dobře poučený laik. Práce, pro které nebude mít oprávnění (např. rozvody plynu nebo elektroinstalace), zadá odborným firmám, zbytek si udělá sám. 

Přínosy jsou zřejmé: v ohni praxe se přetaví v mistra devatera řemesel. Zažije oprávněnou hrdost na dům, který postavil těmahle vlastníma rukama. Nepočítá-li s cenou svého času a psychického vypětí a zbaví-li se nakoupené stavební techniky bez velkých ztrát, postaví dům za polovinu ceny ve srovnání s dodávkou na klíč. 

Rizika známe z dávných televizních inscenací: utržené šlachy, rozhádaná manželství, technické kompromisy a věčné nedodělky.

Stavba na klíč

Nepočítat s cenou svého času je dnes pro mnoho (dobře vydělávajících) lidí čirým bláznovstvím. Tak ovládly stavební trh dodávky rodinných domů na klíč. 

Stavbu na klíč stavebník jen platí a kontroluje, nepočítáme-li výběr kompletačních prvků: sanitární keramiky nebo dlaždic. 

Při důsledné kontrole zajištěné odborným stavebním dozorem dává stavba na klíč šanci na nejvyšší kvalitu díla. Pohodlí pro stavebníka se přirozeně promítá do ceny stavby.

Kompromis: svépomoc pod vedením šéfmontéra

Zažít skvělý pocit z vlastnoručně zbudovaného domova bez traumat svépomocné stavby nabízí naše verze svépomoci pod kuratelou šéfmontéra. 

Šéfmontér je náš odborník ovládající všechna hlavní řemesla, takže umí mluvit s dělníky, specialisty, vámi i vaším stavebním dozorem. Stavbu řídí v souladu s projektovou dokumentací. Vaše pracovní nadšení využije k nekvalifikovaným a pomocným pracem, což nijak nesnižuje jejich čest a význam. 

Metoda dílčí svépomoci je pro dřevostavby Homing vyráběné ze SIP stěnových panelů mimořádně vhodná. Manipulace se stavebními díly nevyžaduje jeřáby ani výtahy, chybí cihly a malta, odpadá tedy většina těžké práce obvyklé u zděných staveb. 

Domek navíc roste před očima, je hotový do čtyř měsíců od dokončení základové desky. Svou roli stavitele tak můžete sehrát v relativně krátkém heroickém období. 

O zaslouženém obdivu k vlastnoručním výkonům jsme už mluvili. O úspoře až 30 % pořizovací ceny domu se zmiňme jen tak na okraj. Volba je na vás.