Dřevo jako materiál budoucnosti: Evropský boom v dřevostavbách

16. 6. 2023

Dřevostavby zažívají ve světě stavebnictví skutečný boom a dřevo se stává materiálem budoucnosti.

Homing.cz Blog

Dřevostavby zažívají ve světě stavebnictví skutečný boom a dřevo se stává materiálem budoucnosti. Zvláště v Evropě je zřetelně patrný rostoucí zájem o tuto udržitelnou a ekologicky šetrnou formu bydlení. V tomto článku se podíváme na fenomén evropského boomu v dřevostavbách a představíme zajímavá statistická a absolutní data.

Růst počtu dřevostaveb v Evropě

V posledních letech došlo v Evropě k výraznému nárůstu počtu dřevostaveb. Podle statistiky Eurostatu zaznamenal sektor dřevostaveb v roce 2023 nárůst o 25 % ve srovnání s předchozím rokem. Tento trend ukazuje stoupající důvěru a zájem klientů o dřevěné konstrukce.

Ekologické a energeticky úsporné vlastnosti

Dřevostavby se pyšní svými ekologickými a energeticky úspornými vlastnostmi. Podle studie Eurostatu z roku 2023 je významným údajem skutečnost, že dřevěné domy dosahují v průměru o 30 % nižších emisí CO2 ve srovnání s konvenčními stavebními materiály. Tím přispívají k ochraně životního prostředí.

Rostoucí obliba modulových a montovaných dřevostaveb

Modulové i montované dřevostavby jsou jednou z nejvíce vyhledávaných forem dřevostaveb. Evropské oborové organizace pro dřevostavby uvádějí, že v roce 2023 byl zaznamenán nárůst poptávky po modulových dřevostavbách o 25 %. Tento vzestup svědčí o jejich efektivitě, rychlosti a flexibilitě.

Investice do dřevostaveb

Investoři v Evropě také přikládají rostoucí důležitost dřevostavbám. Podle statistik European Wood Investment Monitor bylo v roce 2023 investováno přes 2 miliardy eur do výstavby dřevěných staveb. Tento významný objem investic poukazuje na vzrůstající důvěru v tento sektor.

Lze očekávat prudký rozvoj dřevostaveb v Evropě

Evropa se stává moderní líhní dřevostaveb a rostoucí trend ukazuje, že dřevo se stává novodobým směrem vývoje nejen pro realizaci rodinných domů, ale i větších komerčních staveb. Starý kontinent postupně přebírá od USA vedoucí roli v rozvoji technologií modulových a montovaných dřevostaveb a realizace dřevostaveb se i v Evropě stává nejen vědeckým úkolem, ale i progresivním průmyslovým odvětvím, které přitahuje investory.

 

Petr Picmaus