AKTUALITA: změna DPH na topné dřevo z 15% na 21%

6. 10. 2023

V poslední době stoupá výrazně využití dřevní hmoty k vytápění moderních dřevostaveb. Změna DPH z 15 na 21% jde proti tomuto trendu.

Homing.cz Blog

V poslední době stoupá výrazně využití dřevní hmoty k vytápění moderních dřevostaveb. Dřevostavby jsou velice často vytápěny nebo přitápěny krbovými kamny nebo kotly na spalování dřeva nebo spalování peletek. Mnohdy nejen z ekonomických důvodů – ne všude je plyn, ne každý chce plynem svou dřevostavbu vytápět a navíc topení dřevní hmotou pomáhá vylepšovat energetické štítky dobře zateplených dřevostaveb, které často mají jako hlavní zdroj tepla elektřinu

Topení dřevní hmotou je považováno za topení nejen ekologické, ale i ekonomické a buďme si vědomi, že k topení bylo a je využíváno většinou dřevo, které by jen obtížně našlo jiné využití. Například dřevo z polomů, kůrovcové apod.

Jak rostou v této době ceny všeho, rostou i ceny palivového dřeva. V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla oproti 1. čtvrtletí roku 2022 cena průměrně o více než 30 %, růst byl tedy výrazně nad hodnotou inflace. Došlo k tomu zejména v důsledku spekulativních nákupů a panice na trhu. Naštěstí v poslední době ceny opět klesají do výše před zahájením války na Ukrajině a to je dobře…

K velkému překvapení všech uživatelů dřeva k vytápění dřevostaveb a nejen jich je součástí nyní projednávaného úsporného balíčku vlády ČR zvýšení DPH pro palivové dřevo z 15 na 21 %, tedy o 6 %, o které vzroste cena topného dřeva nad běžné zdražení.

Viz video v odkazu: https://www.youtube.com/watch?si=EvzpGFT1HTYTQqmm&v=WyY7bq1eVZM&feature=youtu.be

Je zřejmé, pochopitelné a logické, že v současné ekonomické situaci musí vláda hledat dodatečné financování schodku státního rozpočtu, ale paradoxní je, že zatímco v okolních zemích je palivové dřevo podporováno nižší sazbou (např. v Německu je DPH na topné dřevo pouhých 7%), než je u ostatních paliv, u nás to tak nadále nebude a DPH z palivového dřeva bude ve stejné sazbě jak DPH z uhlí, topného oleje, zemního plynu apod. Ve videu (odkaz viz výše) Vladimír Stupavský, předseda klastru Česká peleta, argumentuje, že bude docházet ke spekulativním vývozům topného dřeva do SRN a zpětným dovozům, které budou cenově konkurovat místním prodejcům, ačkoli dřevo bude převáženo sem a tam. Dovolím si dodat, že mnohdy ani neopustí ČR a transport do Německa a zpět bude pouze „papírový“. Tzn. obchodník v ČR palivové dřevo bez DPH „papírově“ vyveze do Německa, ve skutečnosti ho bez DPH přenechá tuzemskému zájemci. Opět papírově ho koupí německý prodejce a s německou DPH 7% prodá „papírově“ českému chalupáři z pohraničí. Český stát nebude mít DPH, český chalupář levnější palivo, Německo zvýšený výběr DPH o české „papírové“ obchody. Přijde vám to jako pověstný Kocourkov? Ne, to je česká realita…

Z výpočtů je patrné, že nejdražším topným systémem jsou v současné době elektrické přímotopy, hned za nimi potom je zemní plyn a dřevní pelety jsou na třetím místě. Z toho je patrné, že zvýšení DPH u pelet o 6 % dále sníží jejich konkurenceschopnost ve srovnání s dalšími topnými médii.

Topení samotným dřevem i po zvýšení DPH o uvedených 6% zůstane bezkonkurenčně nejlevnější variantou pro vytápění dřevostavby.

 

Ing. Petr Picmaus

autorizovaný projektant

zhotovitel dřevostaveb realizovaných podle vlastních projektů

stavební dozor